58736
КОВАЛЬ А.О.
Результати розвідки Помірецького р-ща питних мінеральних вод в Дрогобицькому районі Львівської області, 
проведеної в 1999-2001 р. р. (підрахунок запасів станом на 30.04.2001 р.).
 
2002
Львів
Кн.   1 - текст 200 арк. в т.ч. 16 фото,мал., н/т
Кн.   2 - додатки графічні, 23/23 граф.дод., 1 арк.текст., н/т
Кн.   3 - каталог координат 3 арк., н/т
Кн.   4 - Протокол ДКЗ України №635, 54 арк., н/т
Кн.   5 - Протокол ДКЗ України №779, 12 арк.текст., н/т
ВАТ Геотехнічний інститут 
Звіт  записаний на CD_21
Роботи проведені в Передкарпатському прогині. В звіті викладені результати детальної розвідки родовища
Помірки питних мінеральних вод. Висвітлені питання стратиграфії, тектоніки, геологічної будови,
гідрогеологічних і гідрохімічних умов родовища.
Оцінені запаси:
а) слабомінералізованих мінеральних вод для промислового розливу в кількості 115,9 м3/добу по кат. А - 48,7
м3/добу; кат. В - 45,1 м3/добу; кат С1 - 22,1 м3/добу.
б) слабо мінералізованих вод для господарського водопостачання заводу розливу в кількості 34 м3/добу по
кат. С1.
Вивчені кількісні та якісні джерела формування експлуатаційних запасів.