59117
КОВАЛЬ А.О.
Звіт про результати дослідно-промислової розробки Північно-західної ділянки Помірецького родовища питних
мінеральних вод (свердловина №9807/25), в Дрогобицькому районі Львівської області, проведеної в 2000-2002 
р.р.
 
2003
Львів
Кн.   1 - текст 145 арк. в т.ч. 12 фото,мал., н/т
Кн.   2 - додатки графічні, 9/10 граф.дод., 1 арк.текст., н/т
Кн.   3 - Протокол ДКЗ України №727 в т.ч. 1 фото,мал., 46 арк.текст., н/т
ВАТ "Геотехнічний інститут" 
Звіт  записаний на CD_29
Роботи проведені в Передкарпатському прогині.
В звіті викладені результати детальної розвідки південно - західної ділянки Помірецького родовища питних
мінеральних вод. Висвітлені питання стратиграфії, тектоніки, геологічної будови, гідрогеологічних і
гідрохімічних умов родовища. 
Оцінені запаси:
- питних мінеральних вод для промислового розливу в кількості 25,0 м3/добу по категорії В.
Вивчені кількісні та якісні джерела формування експлуатаційних запасів.
Вартість геологорозвідувальних робіт з ПДВ, фактично, 47658 грн.