59333
КОВАЛЬ А.О.
Дослідно-промислова розробка Яружної ділянки Помірецького родовища мінеральних природних столових 
вод у Дрогобицькому р-ні Львівської обл. (2001-2003 р.р.).
 
2004
Львів
Кн.   1 - текст 100 арк. в т.ч. 10 фото,мал., н/т
Кн.   2 - додатки текстові 57 арк., н/т
Кн.   3 - додатки графічні, 10/16 граф.дод., 1 арк.текст., н/т
Кн.   4 - Протокол ДКЗ України №774, 47 арк., н/т
ВАТ "Геотехнічний інститут" 
Звіт  записаний на CD_63
Роботи проведені в Передкарпатському прогині.
В звіті викладені результати ДПР Яружної ділянки Помірецького родовища мінеральних природних столових
вод. Висвітлені питання стратиграфії, тектоніки, геологічної будови, гідрогеологічних і гідрохімічних умов
родовища. Пробурена одна експлуатаційна і три спостережні свердловини, проведено 24 місячну дослідно-
промислову розробку.
Оцінені запаси мінеральних вод для промислового розливу в кількості 20,0 м3/добу по категорії В+С1. Вивчені
кількісні та якісні джерела формування експлуатаційних запасів.