59357
КОВАЛЬ А.О.
Дослідно-промислова розробка Північно-Помірецького родовища мінеральних природних столових вод у 
Дрогобицькому районі Львівської області, 1999-2003 р.р.
 
2004
Львів
Кн.   1 - текст 114 арк. в т.ч. 14 фото,мал., н/т
Кн.   2 - додатки текстові 100 арк., н/т
Кн.   3 - додатки графічні, 12/12 граф.дод., 1 арк.текст., н/т
Кн.   4 - Протокол ДКЗ України №762 в т.ч. 4 фото,мал., 49 арк.текст., н/т
ВАТ "Геотехнічний інститут" 
Звіт  записаний на CD_62
Роботи проведені в Передкарпатському прогині.
В звіті викладені результати ДПР Північної ділянки Помірецького родовища мінеральних природних столових
вод. Висвітлені питання стратиграфії, тектоніки, геологічної будови, гідрогеологічних і гідрохімічних умов
родовища. Пробурено дві експлуатаційні і чотири спостережні свердловини, проведено 11 місячну дослідно-
експлуатаційну відкачку.
Оцінені запаси мінеральних вод для промислового розливу в кількості 40,0 м3/добу по категорії В+С1. Вивчені
кількісні та якісні джерела формування експлуатаційних запасів.