65625
ФАЛЬКОВИЧ О.Л.
Початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) ділянки Добра літієвих руд в Кіровоградській області (станом на 
01.12.17)
 
2018
Київ
Кн.   1 - текст 167 арк. в т.ч. 7 фото,мал., дск
Кн.   2 - додатки графічні, 13/13 граф.дод., дск
Кн.   3 - Протокол ДКЗ України №4211-ДСК, 61 арк.текст., дск
Кн.   4 - Протокол ДКЗ України №4142, 22 арк.текст., н/т
ТОВ "Геологічна сервісна  група" , ТОВ "Петро-консалтінг" 
Звіт 
 Початкова геолого-економічна оцінка ділянки Добра літієвих руд в Добровеличківському районі
Кіровоградської області виконувалась за завданням та за кошти ТОВ "Петро-Консалтінг", з метою апробації
запасів та ресурсів станом на 01.12.2017 р. Підрахунок запасів та ресурсів виконувався на основі даних
попередніх досліджень двома методами - розрізів та блоків, результати за якими відрізняються на 0,9%.
Запаси та ресурси базуються на результатах опробування 36 глибоких свердловин (в 9 профілях). Було
виділено 21 підрахунковий блок, у тому числі 1 - по категорії С2, 16 - по категорії ресурсів Р1, 4 - по категорії Р2.
Ділянка розташована в західному обрамленні Липнязького гранітоїдного масиву (куполу) в межах Братського
синклінорію, який обрамляє Корсунь-Новоукраїнське склепінно-брилове підняття Інгульського мегаблоку
Українського щита. Корисна копалина представлена рідкіснометалевими пегматитами кіровоградського
комплексу докембрію.