65963
ПЛОТНІКОВ О.В.
Детальна геолого-економічна оцінка Полохівського родовища літію у Маловисківському районі 
Кіровоградської області (станом на 01.08.18)
 
2018
Кривий Ріг
Кн.   1 - текст і текстові додатки 377 арк. в т.ч. 36 фото,мал., дск
Кн.   2 - додатки графічні, 19/19 граф.дод., дск
Кн.   3 - додатки графічні, 12/12 граф.дод., дск
Кн.   4 - Протокол ДКЗ України №4479-ДСК, 67 арк.текст., дск
ТОВ"Укрлітійвидобування" , ТОВ"ВЕГАГНУ" 
Звіт 
 Полохівське родовище літієвих (петалітових) руд було відкрите у 1990 році при проведенні геолого-
прогнозних робіт. 
У 1993 році на родовищі були завершені пошуково-оцінювальні роботи, пройдені глибокі та картувальні
свердловини, виконаний повний комплекс аналітичних, мінералого-петрографічних, технологічних, інженерно-
геологічних досліджень. В цей період було пройдено 79 пошуково-картувальних та 25 оціночних свердловин,
виконані геофізичні зйомки та геофізичні дослідження в свердловинах.
У 2011 році була виконана оцінка запасів літієвих руд Полохівського родовища (Протокол ДКЗ №2341-ДСК від
09.08.2011 р.).
У 2016 році у зв'язку зі зміною фінансово-господарських умов надрокористування була виконана повторна
геолого-економічна оцінка родовища (Протокол №3668-ДСК від 29 вересня 2016 р.).
У 2017-2018 роках на виконання рекомендацій, зазначених в Протоколі ДКЗ №3668-ДСК, за рахунок власних
коштів ТОВ "УКРЛІТІЙВИДОБУВАННЯ" виконало детальну розвідку родовища. В цей період на родовищі були
пройдені 6 глибоких свердловин загальним обсягом 1822,7 погонних метрів. Був виконаний повний комплекс
лабораторних досліджень у тому числі і в міжнародних лабораторіях мережі ALS. Підраховані запаси до
глибини 500 м (горизонт мінус 350 м) по чотирьох варіантах бортового вмісту оксиду літію (0,3; 0,5; 0,7; 1,0%).
Результати підрахунку показують, що близько половини балансових запасів літію (46%) зосереджено в межах
1-го рудного покладу, найменші запаси і ресурси містить 2-й рудний поклад - близько 11% від загальних по
родовищу.
Економічними розрахунками доведена доцільність промислового освоєння родовища з такими показниками:
- термін окупності капіталовкладень - 10,23 року;
- коефіцієнт рентабельності - 0,224