Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
2396
Реєстраційний номер
26-03-2001
(Недійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Вид користування надрами:
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
Родовище - Вутишно
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Вутишно
Ітераційний перерахунок з системи координат Pulkovo42 в WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 51° 11' 57.93''
 51° 12' 19.93''
 51° 12' 05.93''
 51° 10' 35.93''
 51° 11' 21.93''
 51° 10' 45.93''
 25° 25' 43.33''
 25° 27' 35.33''
 25° 29' 16.34''
 25° 29' 07.34''
 25° 26' 55.34''
 25° 25' 12.34''
Т.7
Т.8
 51° 11' 20.93''
 51° 11' 39.93''
 25° 23' 09.33''
 25° 25' 45.33''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 51° 11' 59''
 51° 12' 21''
 51° 12' 07''
 51° 10' 37''
 51° 11' 23''
 51° 10' 47''
 51° 11' 22''
 25° 25' 50''
 25° 27' 42''
 25° 29' 23''
 25° 29' 14''
 25° 27' 02''
 25° 25' 19''
 25° 23' 16''
Т.8
 51° 11' 41''
 25° 25' 52''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК
МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ МАНЕВИЧІ
в озерній котловині межиріччя Стир-Стохід, 3 км на захід від 
с.Довжиця та 1 км на південний схід від с.Соф'янівка.
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
    1167.00 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Торф
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Вутишно
Торф
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
4463 тис.т
Запаси 
забалансові 
Категорія А
8 тис.т
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Не розробляється  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №2136 від 16-05-
1973 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування торфу на паливо
Мета користування надрами:
Держбюджет
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Виконання умов Держуправління екобезпеки у Волинській області
(екологічна картка від 28.10.99)
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому
числі. відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
3
Щорічна звітність про стан  запасів корисних копалин за формою 5-
гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬТОРФ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
426302
Ідентифікаційний код
44614 ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С.ПРИЛІСНЕ, ВУЛ. 
СОЙНЕ, БУД. 15
Адреса :
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ погодження №9/1859 від 28-10-1999 
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №04-
11/4442 від 30-11-2000 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 26-03-2021 року
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Дійсний)
Заступник міністра
С.О.Лизун
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
Зареєстрована заява на продовження №11152/02/11-20 від 27.08.2020.
Повернута поштою
2
Закінчення строку дії
Зареєстрована заява на продовження дії спецдозволу