Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
1887
Реєстраційний номер
21-05-1999
(Анульований)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Наказ від 30-08-2012 № 17
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Мужіївське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Мужіївське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
48o
48o
48o
48o
11'
12'
11'
10'
14''
2''
40''
50''
22o
22o
22o
22o
40'
41'
41'
41'
30''
4''
59''
38''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ/М.УЖГОРОД
БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРЕГОВЕ
м.Берегове
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     239.60 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди свинцю
Руди цинку
Руди кадмію
Руди золота
Руди срібла
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Ступінь освоєння надр:
Не розробляється  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам СРСР протокол №10988 від 29-12-1990 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
розробка родовища золотополіметалічних руд
Мета користування надрами:
 
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Ліцензія надаеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.03.98 № 373.
Виконання умов Мінекобезпеки від 5.06.96 № 12/1-5/5-161.
3
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів (в тому
числі. відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
4
5
Щорічна звітність перед Геоінформ згідно з формою 5-гр.
Ліцензіат зобов’язаний розпочати роботи згідно з виробничою
програмою промислового освоєння Мужіївського родовища відразу
після отримання ліцензії.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МУЖІЇВСЬКИЙ 
ЗОЛОТОПОЛІМЕТАЛЕВИЙ РУДНИК"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
22115123
Ідентифікаційний код
90260 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С.МУЖІЄВО, 
ВУЛ.ЧІПІ, 2
Адреса :
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №05-03-
1/1685 від 04-06-1996 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ*** погодження №12/1-
5/5-161 від 05-06-1996 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
17 років (сімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 21-05-2016 року
(сімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Переоформлення)
Голова Комітету
С.В.Гошовський
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Переоформлення
2
Анульований
Зміна організаційно-правової форми господарювання.
Знищення справи
3