Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4320
Реєстраційний номер
07-02-2013
(Дійсний)
Дата видачі
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Підстава 
надання:
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Ділянка - Торська
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Ділянка Торська
Система координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 48° 33' 01.43''
 48° 33' 06.43''
 48° 33' 14.43''
 48° 33' 22.43''
 48° 33' 28.43''
 48° 33' 21.43''
 37° 27' 16.14''
 37° 27' 37.14''
 37° 27' 59.14''
 37° 28' 14.14''
 37° 28' 22.14''
 37° 28' 49.14''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
 48° 33' 08.43''
 48° 32' 20.43''
 48° 32' 16.43''
 48° 31' 51.43''
 37° 28' 57.14''
 37° 29' 14.14''
 37° 29' 16.14''
 37° 27' 38.14''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 48° 33' 02''
 48° 33' 07''
 48° 33' 15''
 48° 33' 23''
 48° 33' 29''
 48° 33' 22''
 48° 33' 09''
 37° 27' 22''
 37° 27' 43''
 37° 28' 05''
 37° 28' 20''
 37° 28' 28''
 37° 28' 55''
 37° 29' 03''
Т.8
Т.9
Т.10
 48° 32' 21''
 48° 32' 17''
 48° 31' 52''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
 37° 29' 20''
 37° 29' 22''
 37° 27' 44''
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Донецька - Краматорський (Дружківська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК
КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОСТЯНТИНІВКА
4 км на південний схід від с. Торське
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     473.60 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Глина вогнетривка
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення вогнетривких глин, затвердження запасів ДКЗ України за 
промисловими категоріями.
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України наказ від 19.01.2018
№17, протокол №36 засідання Комісії з питань погодження надання надр у
користування Мінприроди від 19.01.2018 (підпункт 3 пункту 2).
2
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
4
3
Протягом одного місяця перереєструвати форму 3-гр у Державній службі
геології та надр України.
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр
України протягом трьох місяців після затвердження запасів.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛІННЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
191796
84205 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДРУЖКІВКА, ВУЛ.ПОЛЕНОВА, 112
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ 
№17 від 19-01-2018 протокол №36 засідання Комісії з питань погодження 
надання надр у користування Мінприроди від 19.01.2018 (підпункт 3 пункту 2).
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
10 років продовжено до 7 (сьомого) лютого 2023 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 07-02-2023 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено до 7 (сьомого) лютого 2023 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 4320 від 03-07-2018 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Заст. директора Департам
І.В.Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Квитанція № 269   Дата 01-02-2013   Сума 27459.47  в т.ч. ПДВ 4577
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Квитанція № 269   Дата 01-02-2013   Сума 27459.47  в т.ч. ПДВ 4577
Квитанція № 4325   Дата 25-12-2012   Сума 55230  в т.ч. ПДВ 9205
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 803   Дата 11-06-2018   Сума 208320  в т.ч. ПДВ 34720
1
Дійсний
16-11-2012
2
Внесення змін
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
09-07-2015
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
3
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження дії спецдозволу №16178/02/12-17 від 26-09-
2017.
4
Продовж. на період АТО
29-12-2015
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
Територія АТО. Підстава - Закон України №1669-VII від 02-09-2014 "Про 
тимчасові заходи на період проведення АТО". Розпорядження КАБМІНУ 
№1275-р від 02-12-2015 "Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких здійснювалась антитерористична операція".
5
Продовження строку дії
21-05-2018
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)