Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4346
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
13-03-2013
(Недійсний)
Підстава надання:
п.17 пп.1
Реорганізація юридичної особи (надрокористувача)  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року 
№615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
Вид користування надрами:
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Родовище - Паромівське, Ділянка-№1, Ділянка-№2
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Паромівське
Ділянка №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Система координат Pulkovo42
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
°'''
°'''
°'''
°'''
 50° 36' 27''
 50° 36' 29''
 50° 36' 21''
 50° 36' 07''
 50° 36' 03''
 50° 35' 55''
 50° 35' 51''
 50° 35' 56''
 28° 30' 24''
 28° 30' 38''
 28° 30' 36''
 28° 30' 37''
 28° 30' 28''
 28° 30' 25''
 28° 30' 19''
 28° 30' 10''
Т.9
Т.10
Т.11
 50° 36' 03''
 50° 36' 12''
 50° 36' 17''
 28° 30' 09''
 28° 30' 25''
 28° 30' 14''
Ділянка №2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Система координат Pulkovo42
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
 50° 35' 27''
 50° 35' 25''
 50° 35' 18''
 50° 35' 01''
 50° 34' 47''
 50° 34' 28''
 50° 34' 23''
 50° 34' 34''
 28° 28' 23''
 28° 28' 43''
 28° 29' 09''
 28° 29' 04''
 28° 30' 04''
 28° 30' 12''
 28° 29' 50''
 28° 29' 25''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
 50° 34' 40''
 50° 34' 49''
 50° 34' 45''
 50° 35' 04''
 28° 29' 31''
 28° 29' 10''
 28° 29' 01''
 28° 28' 20''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
 
Область - район 
(громада)

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Місцезнаходження
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЖИТОМИР
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВОЛОДАРСЬК-
ВОЛИНСЬКИЙ
між м.Володарськ-Волинський і с.с.Немирівка та Паромівка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
     193.79 га
      35.99 га
Площа об'єкта, території:
     157.80 га
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Основні:
Руди титану
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка титанових руд, 
затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов:- Міністерства екології та природних ресурсів України - від
13.08.2012 №16160/06/10-12;- Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Житомирській області (екологічна
картка від 18.04.2012 №2214/В-4/1-4-2003);- Житомирської обласної ради від
07.06.2012 3609;- Держгірпромнагляду України - від 27.06.2012 №5377/03.1-
12.1/6/12.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
3
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку геологічної
інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр України на протязі
трьох місяців після затвердження запасів.
4
5
Протягом одного місяця перереєструвати форму 3-гр у Державній службі
геології та надр України.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України щодо
дослідно-промислової розробки згідно з формою 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЖИТОМИРБУРРОЗВІДКА"
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
30737100
12114 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ХОРОШІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА БОРОВА, 
ВУЛ.КОЦЮБИНСЬКОГО, 8
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №5377/03.1-12.1/6/12 від 27-06-
2012 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №609 від 07-06-2012 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* погодження 
№16160/06/10-12 від 13-08-2012 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
5 років 5 (п'ять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 13-03-2018 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(п'ять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Начальник Управління
О.М.Толочко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 103   Дата 07-03-2013   Сума 511968.93  в т.ч. ПДВ 
85328
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Платіжне доручення № 534   Дата 25-12-2012   Сума 334400  в т.ч. ПДВ 55733
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 643 від 21-12-2012
2
Внесення змін
25% державних акцій  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
Угода № 4346 Дата 31-03-2015
Наказ 66 від 31-03-2015
Реорганізація юридичної особи (надрокористувача)  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615);попередній власник - 
30737100, ДП НАК "Надра України" "Житомирбуррозвідка"
3
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження дії спецдозволу.