Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
3851
Реєстраційний номер
06-06-2006
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 29-12-2017 № 19/2017
Наказ від 09-01-2018 № 10
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615 (із з)
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Вид користування надрами:
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
Родовище - Турбівське
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Турбівське
Ітераційний перерахунок з системи координат Pulkovo42 в WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 49° 19' 48.01''
 49° 19' 52.01''
 49° 19' 45.01''
 49° 19' 43.01''
 49° 19' 41.01''
 49° 19' 36.01''
 28° 41' 55.69''
 28° 42' 01.69''
 28° 42' 08.69''
 28° 42' 13.69''
 28° 42' 15.69''
 28° 42' 23.69''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
 49° 19' 31.01''
 49° 19' 30.01''
 49° 19' 30.01''
 49° 19' 31.01''
 49° 19' 40.01''
 49° 19' 42.01''
 28° 42' 26.69''
 28° 42' 26.69''
 28° 42' 15.69''
 28° 42' 12.69''
 28° 42' 02.69''
 28° 42' 02.69''
Т.13
 49° 19' 43.01''
 28° 42' 00.69''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 49° 19' 49''
 49° 19' 53''
 49° 19' 46''
 49° 19' 44''
 49° 19' 42''
 49° 19' 37''
 49° 19' 32''
 28° 42' 02''
 28° 42' 08''
 28° 42' 15''
 28° 42' 20''
 28° 42' 22''
 28° 42' 30''
 28° 42' 33''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
 49° 19' 31''
 49° 19' 31''
 49° 19' 32''
 49° 19' 41''
 49° 19' 43''
 49° 19' 44''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
 28° 42' 33''
 28° 42' 22''
 28° 42' 19''
 28° 42' 09''
 28° 42' 09''
 28° 42' 07''
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ВІННИЦЯ
ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН/М.ЛИПОВЕЦЬ
північно-західна околиця смт.Турбів
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      15.30 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Граніт
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Турбівське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
1761 тис.куб.м
Категорія С1
2473 тис.куб.м
Категорія B+C1
4234 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  з 1976 року                     
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №3803 від 25-01-2017 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування незмінених та порушених вивітрюванням гранітів, придатних 
для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від 
подрібнення гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і планування
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України
- наказ від 19.07.2017 №271, протокол №24 засідання Комісії з питань
погодження надання надр у користування Мінприроди від 19.07.2017
(підпункт 2 пункту 3).
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України /пункт 3.9 протоколу від
25.01.2017 №3803/.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та
продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету.
6
Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної
Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", без дотримання
вимог зазначеного Закону. Виконання екологічних умов провадження
планової діяльності, визначених згідно із Законом України "Про
оцінку впливу на довкілля".
5
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр. 
Особливі умови:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДДОРВИБУХПРОМ" ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
УКРАЇНИ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
3443666
Ідентифікаційний код
46006 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ 
ГАЙОВА, 47
Адреса :
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* 
наказ №271 від 19-07-2017 протокол №24 засідання Комісії з питань 
погодження надання надр у користування Мінприроди від 19.07.2017 
(підпункт 2 пункту 3).
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
32 років до 09 січня 2038 року (згідно з наказом)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 09-01-2038 року
продовжено до 09 січня 2038 року (згідно з наказом)
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 3851 від 15-02-2018 (Продовження строку дії)
В.о. нач. управл. надрок.
І.В.Тимошенко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 01-08/387   Дата 08-06-2006   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 206   Дата 30-01-2018   Сума 469570  в т.ч. ПДВ 78262
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Переоформлення
2
Продовження строку дії
3
Внесення змін
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615 (із з)
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)