Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
1013
Реєстраційний номер
29-07-1997
(Недійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
п.16
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із
з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Горішнє-Плавнинське (до глибини 700 м, між профілями IX-
XVII - до глибини 500 м)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Горішнє-Плавнинське (до глибини 700 м, між профілями IX-
XVII - до глибини 500 м)
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
2'
2'
1'
1'
1'
1'
0'
0'
52''
21''
50''
33''
5''
1''
58''
56''
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
40'
40'
41'
40'
40'
40'
40'
39'
55''
57''
0''
52''
18''
8''
2''
53''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
0'
0'
1'
1'
2'
2'
2'
3'
57''
59''
30''
51''
8''
24''
46''
2''
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
39'
39'
39'
39'
39'
39'
39'
39'
45''
39''
9''
9''
19''
37''
38''
42''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН/М.КРЕМЕНЧУК
3,0 км на північ від м.Кременчук
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     629.40 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Кварцити залізисті
Руда кварцит кумінгтоніт-магнетитова
Кварцити залізисті магнетитові
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  з 1963 р.                       
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Горішнє-Плавнинське (до глибини 700 м, між профілями IX-
XVII - до глибини 500 м)  Державна комісія по запасам СРСР протокол 
№7599 від 21-02-1976 
Родовище Горішнє-Плавнинське (до глибини 700 м, між профілями IX-
XVII - до глибини 500 м)  Державна комісія по запасам України протокол 
№3041 від 21-11-2013 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування залізистих кварцитів
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов Держуправління  екобезпеки в Полтавській обл.
(екологічна картка від 24.02.97), Держнаглядохоронпраці - від
06.06.1997 №07-11/1547.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України /п.3.8.протоколу від 21.11.2013
№3041/.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини та продукції з неї
на відповідність вимогам НРБУ - 97.
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
5
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191282
Ідентифікаційний код
39802 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛ. 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 16
Адреса :
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №07-
11/1547 від 06-06-1997 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ*** погодження №11-
5/458 від 20-03-1997 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 29-07-2017 року
до 29 (двадцять дев'ятого) липня 2017 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 1013 від 16-03-2017 (Переоформлення)
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
 
2
Внесення змін
03-12-2014
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615)
3
Переоформлення
01-02-2017
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
4
Закінчення строку дії
 
зареєстрована заява на продовження спецдозволу