Спеціальний дозвіл
 на користування надрами
1012
Реєстраційний номер
29-07-1997
( Зміни, продовження )
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 02-12-2014 № 19-14
Наказ від 03-12-2014 № 385
Наказ від 01-02-2017 № 52
Протокол від 20-07-2017 № 8/2017
Наказ від 26-07-2017 № 329
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
п.16
п.14
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із
з)
Продовження строку дії дозволу  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615 (із з)
п.16
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із
з)
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Горишнє-Плавнинське-Лавриківське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Горишнє-Плавнинське-Лавриківське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
1'
1'
1'
0'
0'
0'
0'
1'
51''
33''
5''
59''
56''
57''
59''
30''
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
40'
40'
40'
40'
39'
39'
39'
39'
55''
52''
18''
3''
54''
45''
39''
9''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
1'
2'
2'
2'
3'
3'
4'
4'
50''
7''
25''
46''
2''
53''
20''
47''
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
39'
39'
39'
39'
39'
39'
40'
40'
9''
14''
26''
33''
39''
58''
0''
5''
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
Т.21
49o
49o
49o
49o
49o
5'
5'
5'
4'
2'
16''
12''
4''
40''
52''
33o
33o
33o
33o
33o
40'
40'
40'
40'
40'
25''
50''
58''
46''
55''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН/М.КРЕМЕНЧУК
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      10.98 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Кварцити залізисті
Руда кварцит кумінгтоніт-магнетитова
Кварцити залізисті магнетитові
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Горишнє-Плавнинське-Лавриківське
Основні
Кварцити залізисті
Запаси 
балансові 
Категорія В
Категорія С1
145079 тис.т
639458 тис.т
Категорія С2
225796 тис.т
Кварцити залізисті 
магнетитові
Запаси 
балансові 
Категорія В
Категорія С1
104087 тис.т
538608 тис.т
Руда кварцит 
кумінгтоніт-
магнетитова
Запаси 
балансові 
Категорія С2
Категорія В
204601 тис.т
40992 тис.т
Категорія С1
Категорія С2
100850 тис.т
21195 тис.т
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Горишнє-Плавнинське-Лавриківське  Державна комісія по 
запасам СРСР протокол №7599 від 24-03-1976 
Родовище Горишнє-Плавнинське-Лавриківське  Державна комісія по 
запасам України протокол №3428 від 24-09-2015 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування залізистих кварцитів
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України
- наказ від 24.07.2017 №283.
2
Виконання рекомендацій ДКЗ України /п.3.7.протоколу від 24.09.2015
№3428/.
3
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини та продукції з неї
на відповідність вимогам НРБУ - 97.
4
5
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191282
Ідентифікаційний код
39802 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛ. 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 16
Адреса :
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ
№283 від 24-07-2017 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
40 років продовжено до 26 липня 2037 року (згідно з наказом)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 26-07-2037 року
до 29 (двадцять дев'ятого) липня 2017 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 1012 від 16-03-2017 (Переоформлення)
Т.вик.обов'язки Голови.
О.В.Кирилюк
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 40743   Дата 28-07-2017   Сума 71007630  в т.ч. ПДВ 11834605
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дія, дата):
1
Дійсний
29-07-1997
2
Внесення змін
03-03-2015
3
Переоформлення
28-04-2017
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615)
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
4
Закінчення строку дії
28-07-2017
зареєстрована заява на продовження спецдозволу
5
Зміни, продовження
05-09-2017
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615 (із з)
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)