Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4735
Реєстраційний номер
15-03-2016
(Дійсний)
Дата видачі
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Підстава 
надання:
Протокол від 23-12-2020 № 15-РГ/2020
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011р. №615 (зміни)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Рудопрояв - частина Південно-Рафалівського рудопрояву
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Рудопрояв частина Південно-Рафалівського рудопрояву
Система координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.7
Т.8
Т.9
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 51° 16' 44''
 51° 16' 45''
 51° 14' 21''
 51° 12' 45''
 51° 13' 42''
 51° 14' 18''
 51° 15' 41''
 25° 58' 38''
 25° 59' 12''
 26° 02' 53''
 26° 04' 03''
 25° 59' 52''
 25° 58' 25''
 25° 58' 28''
Т.8
Т.9
 51° 16' 08''
 51° 16' 16''
 25° 58' 53''
 25° 58' 34''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Рівненська - Вараський (Полицька) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.РІВНЕ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ
3,5 км на південь від з.ст.Рафалівка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      22.14 кв.км
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Руди самородно-мідні
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка руд мідних 
самородних, затвердження запасів ДКЗ України
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України - лист від 22.12.2020 №25/2-22/12146.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
3
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр
України на протязі трьох місяців після затвердження запасів ДКЗ
України.
4
Протягом одного місяця з моменту продовження строку дії спеціального
дозволу на користування надрами перереєструвати форму 3-гр у
Державній службі геології та надр України.
5
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
щодо дослідно-промислової розробки згідно з формою 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-
ЗАХІДНЕ ВИДОБУВАННЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
39606016
79035 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ,М,ЛЬВІВ,ВУЛ.ЗЕЛЕНА,БУД.238 Б
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№25/2-22/12146 від 22-12-2020 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
10 років продовжено на 5 років (в межах строку дії договору оренди)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 15-03-2026 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено на 5 років (в межах строку дії договору оренди)
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 4735 від 09-04-2021 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Квитанція № 66   Дата 10-03-2016   Сума 993288.82  в т.ч. ПДВ 165548
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 67   Дата 10-03-2016   Сума 1302320  в т.ч. ПДВ 217053
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 66   Дата 27-02-2021   Сума 1492411  в т.ч. ПДВ 248735
1
Дійсний
27-01-2016
Майновий комплекс  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження дії спецдозволу
3
Продовження строку дії
28-12-2020
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011р. №615 (зміни)
Продовжено строк дії на 5 (п'ять) років (в межах строку дії договору оренди 
цілісного майнового комплексу)