Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
6141
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
15-09-2016
(Дійсний)
Підстава надання:
п.17 пп.1
Внесення змін до особливих умов  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011р. №615 (зміни)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Ділянка - Західно-Лащівська
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Ділянка Західно-Лащівська
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 48° 07' 58.050''
 48° 07' 56.050''
 48° 08' 04.050''
 48° 08' 14.050''
 48° 08' 20.050''
 48° 08' 22.050''
 30° 40' 51.900''
 30° 40' 47.900''
 30° 40' 21.900''
 30° 40' 07.900''
 30° 40' 01.900''
 30° 40' 04.900''
Т.7
Т.8
Т.9
 48° 08' 21.050''
 48° 08' 13.050''
 48° 08' 06.050''
 30° 40' 12.900''
 30° 40' 38.900''
 30° 40' 49.900''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 48° 07' 59''
 48° 07' 57''
 48° 08' 05''
 48° 08' 15''
 48° 08' 21''
 48° 08' 23''
 48° 08' 22''
 30° 40' 58''
 30° 40' 54''
 30° 40' 28''
 30° 40' 14''
 30° 40' 08''
 30° 40' 11''
 30° 40' 19''
Т.8
Т.9
 48° 08' 14''
 48° 08' 07''
 30° 40' 45''
 30° 40' 56''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Миколаївська - Первомайський (Синюхинобрідська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬК
3,6 км на північний схід від с. Довга Пристань
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      36.40 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Руда нікельова силікатна
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Ділянка Західно-Лащівська
Руда нікельова силікатна
Основні
Категорія С1
1813.8 тис.т
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального
 дозволу на 
Запаси 
балансові 

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
користування надрами:
Ділянка Західно-Лащівська Розробка родовища
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Ділянка Західно-Лащівська  Державна комісія по запасам України протокол 
№3247 від 02-10-2014 
Ділянка Західно-Лащівська  Державна комісія по запасам України протокол 
№5075 від 24-03-2020 (внесення змін)
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
видобування силікатних кобальт-нікелевих руд
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:- Міністерства екології та природних ресурсів України - лист
від 05.06.2015 №5/3-6/6461-15;- Державної екологічної інспекції у
Миколаївській області (екологічна картка від 27.10.2014 №1/15);-
Держгірпромнагляду України - лист від 23.10.2014 №7833/0/3.1-12/6/14.
2
Протягом трьох років з моменту введення в дію протоколу ДКЗ України від
24.03.2020 № 5075 опрацювати та подати у встановленому порядку на
державну експертизу матеріали детальної геолого-економічної оцінки
запасів основних та супутніх корисних компонентів силікатних кобальт-
нікелевих руд Західно-Лащівської ділянки на підставі результатів додаткових
робіт згідно з рекомендаціями ДКЗ України.
3
4
Проводити роботи з видобування силікатних кобальт-нікелевих руд тільки в
межах апробованих запасів та проектного кар'єру.
Виконання рекомендацій ДКЗ України (протокол від 02.10.2014 №3247).
5
6
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
7
8
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно
з формою 5-гр. 
Обов'язкове виконання обсягів та термінів, викладених в програмі робіт.
9
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНИСТЮ "ВІП-ТРЕЙДЕР"
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
33808472
49005 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ 
АКАДЕМІКА ЧЕКМАРЬОВА, БУДИНОК 2, ОФІС 5
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №7833/0/3.1-12/6/14 від 23-10-2014 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №30 від 30-07-2015 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист №5/3-
6/6461-15 від 05-06-2015 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
10 років (десять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 15-09-2026 року

Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(десять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 6141 від 15-09-2016 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 317   Дата 12-03-2013   Сума 283339.7  в т.ч. ПДВ 
47223
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Платіжне доручення № 21   Дата 14-09-2016   Сума 1090000  в т.ч. ПДВ 181667
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 6141 Дата 15-09-2016
Наказ 239 від 01-08-2016
2
Дію тимчасово припинено
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року
№615)
Наказ 335 від 28-07-2017
1. Зупинити дію дозволу. Порушення вимог законодавства Стаття 24, 28  
Кодексу України про надра. ;2. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 №
615, підпункт 1пункту 22).;3. Надрокористувачу надати термін 30 
календарних днів для усунення порушень.
3
Поновлення в дії
Наказ 159 від 15-05-2018
Поновити. Підстава поновлення постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 
8 пункту 22.
4
Дію тимчасово припинено
Наказ 266 від 02-08-2018
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 4 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів 
для усунення порушень.;
5
Відтермінувати дату зупинки
Наказ 405 від 31-10-2018
Відтермінувати дату зупинення дії дозволу, встановлену наказом 
Держгеонадр від 02-08-2018 №266, до 01-01-2019 (підстава - Постанова 
КМУ від 30-05-2011 № 615, підпункт 1, 4 пункту 22).
6
Поновлення в дії
Наказ 76 від 11-03-2019
7
Внесення змін
Поновити. Підстава поновлення постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 
12 пункту 22.
Угода № 6141 Дата 02-06-2021
Наказ 183 від 23-02-2021
Внесення змін до особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011р. №615 (зміни)
8
Внесення змін до угоди (програми робіт)
Угода № 6141 Дата 13-07-2020