Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
6183
Реєстраційний номер
14-02-2017
(Дійсний)
Дата видачі
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Підстава 
надання:
Протокол від 15-10-2020 № 10-РГ/2020
п.17 пп.3
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011р. №615 
(зміни)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Дніпродзержинське, Ділянка-Дніпровська
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Родовище Дніпродзержинське
Ділянка Дніпровська
Система координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.15
Т.16
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
 48° 30' 09''
 48° 30' 08''
 48° 30' 00''
 48° 29' 55''
 48° 29' 53''
 48° 30' 00''
 48° 29' 50''
 48° 29' 47''
 34° 43' 44''
 34° 43' 49''
 34° 44' 00''
 34° 44' 20''
 34° 44' 37''
 34° 44' 45''
 34° 45' 16''
 34° 45' 15''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
 48° 29' 39''
 48° 29' 45''
 48° 29' 44''
 48° 29' 41''
 48° 29' 46''
 48° 29' 51''
 48° 29' 55''
 48° 29' 58''
 34° 45' 07''
 34° 44' 47''
 34° 44' 30''
 34° 44' 12''
 34° 43' 57''
 34° 43' 51''
 34° 43' 40''
 34° 43' 38''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Дніпропетровська - Дніпровський (Обухівська) , Кам’янський (Кам’янська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ПЕТРИКІВКА
7 км на схід від м.Дніпродзержинськ, русло р. Дніпро, на відстані 11 
км нижче греблі Середньодніпровської ГЕС
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
      79.10 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Дніпродзержинське
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
Категорія С1
626.6 тис.куб.м
1352 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Запаси 
умовно 
балансові 
Категорія B+C1
Категорія В
1978.6 тис.куб.м
366 тис.куб.м
Категорія С1
Категорія B+C1
809 тис.куб.м
1175 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Розробка родовища  
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Родовище Дніпродзержинське  Державна комісія по запасам України протокол 
№5074 від 24-03-2020 
Родовище Дніпродзержинське  Українська територіальна комісія по запасам 
протокол №4258 від 03-02-1983 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
видобування пісків, придатних для виготовлення бетонів та в якості 
кремнеземного компоненту для виробництва бетонів ніздрюватої структури, 
стінових дрібних блоків із ніздрюватого бетону, а також для благоустрою, 
рекультивації і планувальння
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України -
наказ від 05.12.2016 №474.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.10 протоколу від
24.03.2020 №5074)
Обов'язкове виконання обсягів та термінів викладених в Програмі робіт.
4
Не проводити видобування пісків у межах охоронної зони природного
заповідника "Дніпровсько-Орільський".
5
6
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
щодо руху запасів згідно з формою 5-гр. 
7
8
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини та продукції з неї на
відповідність вимогам НРБУ-97.
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КБ МЕТРАТЕКС"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
33718850
49083 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-
Н,ВУЛ.СОБІНОВА,БУД.1
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ 
№474 від 05-12-2016 
ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА рішення №321-38/VI від 18-12-2014 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 14-02-2037 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 6183 від 14-02-2017 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Квитанція № 39   Дата 17-02-2015   Сума 36102.45  в т.ч. ПДВ 6017
Квитанція № 334   Дата 06-02-2017   Сума 220800  в т.ч. ПДВ 36800
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
16-01-2017
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року 
№615)
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Внесення змін
20-10-2020
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011р. №615 (зміни)