Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4786
Реєстраційний номер
26-08-2016
(Недійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
п.8 пп.8
Майновий комплекс  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Вид користування надрами:
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
Ділянка - Правобережна
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Ділянка Правобережна
Ітераційний перерахунок з системи координат Pulkovo42 в WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 51° 20' 05.07''
 51° 20' 15.08''
 51° 19' 41.08''
 51° 18' 55.08''
 51° 18' 11.08''
 51° 17' 20.07''
 27° 50' 31.39''
 27° 55' 31.39''
 27° 55' 21.39''
 27° 56' 07.39''
 27° 56' 07.39''
 27° 54' 30.40''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
 51° 17' 10.08''
 51° 16' 54.07''
 51° 16' 33.07''
 51° 16' 50.07''
 51° 16' 37.07''
 51° 17' 05.07''
 27° 55' 01.40''
 27° 55' 01.40''
 27° 54' 17.40''
 27° 53' 56.40''
 27° 53' 29.40''
 27° 52' 09.39''
Т.13
 51° 17' 07.07''
 27° 50' 58.39''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 51° 20' 06''
 51° 20' 16''
 51° 19' 42''
 51° 18' 56''
 51° 18' 12''
 51° 17' 21''
 51° 17' 11''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
 27° 50' 38''
 27° 55' 38''
 27° 55' 28''
 27° 56' 14''
 27° 56' 14''
 27° 54' 37''
 27° 55' 08''
 51° 16' 55''
 51° 16' 34''
 51° 16' 51''
 51° 16' 38''
 51° 17' 06''
 51° 17' 08''
 27° 55' 08''
 27° 54' 24''
 27° 54' 03''
 27° 53' 36''
 27° 52' 16''
 27° 51' 05''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЖИТОМИР
ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН/М.ОЛЕВСЬК
с.Шебедиха
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
    3405.50 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Бурштин
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка бурштину,
затвердження запасів ДКЗ України
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Виконання умов:
- Держпраці україни - лист від 24.03.2016 №3257/1/10.3-ДП-16.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
3
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр
України протягом трьох місяців після затвердження запасів.
4
На протязі одного місяця після отримання спеціального дозволу
зареєструвати форму 3-гр. у Держгеонадрах.
5
Щорічна звітність перед Держгеонадрами щодо дослідно-промислової
розробки згідно форми 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙТ 
СОЛЮШН"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
39921587
Ідентифікаційний код
11100 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, М.ОЛЕВСЬК, ВУЛ. 
ГЕРЦЕНА, БУД.19/А
Адреса :
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (ДЕРЖПРАЦІ) лист 
№3257/1/10.3-ДП-16 від 24-03-2016 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА  - вважається погодженим згідно з 
пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30.05.2011 №615.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ*  - 
вважається погодженим згідно з пунктом 9 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.05.2011 №615.
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
4 років до 19 лютого 2021року (згідно з договором оренди)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 19-02-2021 року
до 19 лютого 2021 року (згідно з договором оренди)
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 4786 від 26-08-2016 (Дійсний)
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 19   Дата 01-06-2016   Сума 302097.86  в т.ч. ПДВ 50350
Квитанція № 17   Дата 31-05-2016   Сума 60220  в т.ч. ПДВ 10037
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
2
Дію тимчасово припинено
Майновий комплекс  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
На виконання ухвали Житомирського окружного адмін. суду від 04-04-2017 
у справі №806/1001/17,
Наказую:
 1. ДНВП "Геоінформ України" занести до електр. інформ. бази даних спец. 
дозволів про зупинення дії спецдозволу №4786 від 26-06-2016, наданого ТОВ 
"Райт Солюшн" на розробку бурштину ділянки Правобережна, 
розташованої в Олевському районі Житомирської області, до набрання 
законної сили рішенням у справі №806/1001/17.
3
Поновлення в дії
4
Скасувати наказ
Підстава:
- Постанова Вінницького апеляційного адмін. суду, справа № 806/1001/17 від
04-04-2018, щодо втрати чинності наказу Держгеонадр №166 від 14-04-2017.
У зв'язку з набранням законної сили постанови Вінницького апеляційного 
адміністративного суду від 04-04-2018 у справі №806/1001/17, якою 
скасовано постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 
03.11.2017 про визнання протиправним та скасування спеціального дозволу 
на користування надрами №4786 від 26.06.2016, наданого ТОВ "Райт 
Солюшн" з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-
промислової розробки бурштину ділянки Правобережна, розташованої в 
Олевському районі Житомирської області. Скасовано заходи забезпечення 
адміністративного позову, вжиті ухвалою Житомирського 
адміністративного суду від 04.04.2017.
5
Недійсний
зареєстрована заява на продовження №12798/02/11-20 від16-10-2020