Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
6285
Реєстраційний номер
02-10-2018
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 30-08-2018 № 9/2018
Наказ від 31-08-2018 № 300
п.8 пп.1
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Південно-Коломацьке
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Південно-Коломацьке
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49'
48'
47'
47'
47'
46'
46'
43'
47''
27''
57''
0''
7''
30''
0''
55''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
31'
32'
29'
30'
30'
30'
32'
31'
44''
46''
40''
13''
30''
30''
25''
8''
Т.9
Т.10
49o
49o
45'
49'
57''
39''
35o
35o
25'
29'
52''
37''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ
10 км від м.Валки
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      43.56 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Газ природний
Конденсат
Супутні:
Етан з газу природного вільного
Пропан з газу природного вільного
Бутани з газу природного вільного
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Південно-Коломацьке
Бутани з газу природного вільного
Супутні
Категорія С2
1 тис.т
Газ природний
Запаси 
балансові 
Основні
Категорія С1
Категорія С2
95 млн.куб.м
127 млн.куб.м
Етан з газу природного вільного
Запаси 
балансові 
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
Категорія С2
2 тис.т
11 тис.т
Конденсат
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
3 тис.т
Категорія С2
4 тис.т
Пропан з газу природного вільного
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
1 тис.т
Категорія С2
3 тис.т
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №3496 від 23-12-2015 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування вуглеводнів
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Виконання рекомендацій ДКЗ України /пункт 3.8 протоколу від
23.12.2015 №3496/.
Виконання умов Мінприроди - лист від 10.07.2018 №5/4-11/6909-18.
3
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
4
Регулярно здійснювати комплекс досліджень (включаючи геофізичні)
та вимірювань з метою контролю за розробкою родовища згідно з
діючими правилами розробки газових та газоконденсатних, нафтових
та газонафтових родовищ.
5
6
Щорічна звітність перед Держгеонадрами України про стан запасів
вуглеводнів за формою 6-гр.
Обов'язкове проведення процедури оцінки впливу на довкілля
відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" у
строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення
про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
30019775
Ідентифікаційний код
4053 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,  ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 26/28
Адреса :
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА  мовчазна згода
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист
№5/4-11/6909-18 від 10-07-2018 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 02-10-2038 року
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 6285 від 02-10-2018 (Дійсний)
Заст. директора Департам
І.В.Тимошенко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 59033   Дата 28-09-2018   Сума 18439000  в т.ч. ПДВ 3073167
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615 (із з)