Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
544
Реєстраційний номер
07-06-1996
(Анульований)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Наказ від 30-08-2012 № 17
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Мужіївське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Мужіївське
Т.1
48o
11'
0''
22o
41'
0''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ/М.УЖГОРОД
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди золота
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
 
Мета користування надрами:
 
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МУЖІЇВСЬКИЙ 
ЗОЛОТОПОЛІМЕТАЛЕВИЙ РУДНИК"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
22115123
Ідентифікаційний код
90260 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С.МУЖІЄВО, 
ВУЛ.ЧІПІ, 2
Адреса :
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років 
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 07-06-2016 року
 
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Дійсний)
Голова Держкомгеології
М.М.Гавриленко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
2
Анульований
Зміна організації - власника ліцензії/
Знищення справи
3