Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
6443
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
11-11-2020
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 25-03-2021 № 5-РГ/2021
п.17 пп.4
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011р. №615 (зміни)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Усть-Кам'янське
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Усть-Кам'янське
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
 47° 38' 20.200''
 47° 38' 20.200''
 47° 38' 19.200''
 47° 38' 14.200''
 47° 38' 12.200''
 34° 01' 09.090''
 34° 01' 16.090''
 34° 01' 22.090''
 34° 01' 24.090''
 34° 01' 10.090''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
 47° 38' 21''
 47° 38' 21''
 47° 38' 20''
 47° 38' 15''
 47° 38' 13''
 34° 01' 15''
 34° 01' 22''
 34° 01' 28''
 34° 01' 30''
 34° 01' 16''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Дніпропетровська - Криворізький (Грушівська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН/М.КРИВИЙ РІГ
0,3 км на південний захід від с.Усть-Кам'янка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
       6.02 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Усть-Кам`янське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
1332 тис.куб.м
Категорія В
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія A+B
1117 тис.куб.м
2449 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Усть-Кам`янське Не розробляється
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №3553 від 27-12-1973 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Мета користування надрами:
видобування гранітів для виробництва щебеню будівельного та каменю 
бутового
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов Міністерства енергетики та захисту довкілля України -
лист від 10.04.2020 №26/1.1-17.2.1-9414.
2
Провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ "Про
оцінку впливу на довкілля".
3
4
Заборона видобування корисних копалин, зазначених у дозволі, до
закінчення процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ "Про
оцінку впливу на довкілля".
Обов'язкове внесення змін до особливих умов дозволу з урахуванням
результатів оцінки впливу на довкілля.
5
Протягом 3-х років з моменту отримання спеціального дозволу на
користування надрами опрацювати та подати на державну експертизу до
ДКЗ України матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів
гранітів Усть-Кам'янського родовища.
6
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
7
8
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та
продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
9
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХІНВЕСТ МТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
34291948
2154 М. КИЇВ, БУЛЬВАР РУСАНІВСЬКИЙ, Б 7
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХІСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ лист 
№26/1.1-17.2.1-9414 від 10-04-2020 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 11-11-2040 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 8   Дата 21-10-2020   Сума 110039.34  в т.ч. ПДВ 18340
Платіжне доручення № 5   Дата 06-10-2020   Сума 97426.8  в т.ч. ПДВ 16238
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Надання
Угода № 6443 Дата 11-11-2020
 
2
Внесення змін
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 6443 Дата 29-09-2021
Наказ 268 від 31-03-2021
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011р. №615 (зміни)
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)