Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
1751
Реєстраційний номер
07-09-2001
(Анульований)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Наказ від 30-08-2012 № 17
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Водозабір - Запорізький залізорудний комбінат
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Водозабір Запорізький залізорудний комбінат
Т.1
Т.2
Т.3
47o
47o
47o
9'
11'
10'
52''
9''
7''
34o
34o
34o
58'
58'
59'
15''
29''
54''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАСИЛІВКА
територія шахтного поля Запорізького залізорудного комбінату
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Води питні і технічні
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення родовища, в т.ч. дослідно-промислова розробка з 
затвердженням запасів підземних вод ДКЗ України.
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
На протязі трьох років затвердити запаси підземних прісних вод в ДКЗ
України.
2
Виконання умов Держуправління екобезпеки в Запорізькій
обл.(Екологічна картка від 07.09.00 № 8-1/1189)
3
4
Розробити, винести в натуру та забезпечити дотримання режиму зони
санітарної охорони ділянки дослідно-промислового видобутку.
Роботи з геологічного вивчення виконувати силами спеціалізованого
підприємства, яке має ліцензію на даний вид робіт.
5
6
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому
числі. відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Геоінформ та регіональним державним
підприємством згідно з формою 7-гр.
7
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Державного
інформаційного геологічного фонду України "Геоінформ" на протязі
трьох місяців після затвердження звіту.
8
Ліцензіат зобов'язаний розпочати роботи згідно з програмою робіт
відразу після отримання ліцензії.
Особливі умови:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191218
Ідентифікаційний код
71674 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА БІЛОЗЕРКА-
4, ВЕСЕЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 7КМ
Адреса :
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ погодження №8-1/1189 від 07-09-2000 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
4 років (чотири) роки
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 07-09-2005 року
(чотири) роки
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Дійсний)
Заступник міністра
С.О.Лизун
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
 
2
Анульований
31-03-2006
Закінчення терміну дії
Знищення справи
30-08-2012
3