Спеціальний дозвіл
 на користування надрами
1751
Реєстраційний номер
07-09-2001
( Знищення справи )
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Наказ від 31-03-2006 № 155
Наказ від 30-08-2012 № 17
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Водозабір - Запорізький залізорудний комбінат
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
Водозабір Запорізький залізорудний комбінат
Т.1
Т.2
Т.3
47o
47o
47o
9'
11'
10'
52''
9''
7''
34o
34o
34o
58'
58'
59'
15''
29''
54''
 
Географічні координати:
Північної 
широти
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАСИЛІВКА
територія шахтного поля Запорізького залізорудного комбінату
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Води питні і технічні
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення родовища, в т.ч. дослідно-промислова розробка з 
затвердженням запасів підземних вод ДКЗ України.
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
На протязі трьох років затвердити запаси підземних прісних вод в ДКЗ
України.
2
3
Виконання умов Держуправління екобезпеки в Запорізькій
обл.(Екологічна картка від 07.09.00 № 8-1/1189)
Розробити, винести в натуру та забезпечити дотримання режиму зони
санітарної охорони ділянки дослідно-промислового видобутку.
4
5
Роботи з геологічного вивчення виконувати силами спеціалізованого
підприємства, яке має ліцензію на даний вид робіт.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому
числі. відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
6
Щорічна звітність перед Геоінформ та регіональним державним
підприємством згідно з формою 7-гр.
7
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Державного
інформаційного геологічного фонду України "Геоінформ" на протязі
трьох місяців після затвердження звіту.
8
Ліцензіат зобов'язаний розпочати роботи згідно з програмою робіт
відразу після отримання ліцензії.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191218
Ідентифікаційний код
71674 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА БІЛОЗЕРКА-
4, ВЕСЕЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 7КМ
Адреса :
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ погодження №8-1/1189 від 07-09-2000 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
4 років (чотири) роки
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 07-09-2005 року
(чотири) роки
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Дійсний)
Заступник міністра
С.О.Лизун
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дія, дата):
1
Дійсний
07-09-2001
2
Анульований
12-04-2006
Закінчення терміну дії
3
Знищення справи
27-09-2016