Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4379
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
25-09-2007
(Анульований)
Підстава надання:
Протокол від 17-05-2012 № 9-12
п.7 пп.8
Майновий комплекс  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 14 березня 2007 року №480)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Назарівське, Ділянка-№ 1, Ділянка-№ 2
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Родовище Назарівське
Ділянка № 1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 48° 26' 09''
 48° 26' 13''
 48° 26' 19''
 48° 26' 16''
 48° 26' 18''
 48° 26' 17''
 48° 26' 13''
 32° 00' 39''
 32° 00' 39''
 32° 00' 45''
 32° 00' 53''
 32° 01' 07''
 32° 01' 11''
 32° 01' 13''
Т.8
 48° 26' 08''
 32° 00' 51''
Ділянка № 2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
9
10
11
12
13
14
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
9
10
11
12
13
14
 48° 25' 58''
 48° 25' 59''
 48° 26' 02''
 48° 25' 56''
 48° 25' 45''
 48° 25' 44''
 32° 01' 45''
 32° 01' 52''
 32° 01' 59''
 32° 02' 00''
 32° 02' 01''
 32° 01' 56''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Кіровоградська - Кропивницький (Кропивницький) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КІРОВОГРАД
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.КІРОВОГРАД
1 км на північний схід від с.Назарівка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      23.70 га
Площа об'єкта, території:
      13.70 га
      10.00 га
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Основні:
Граніт
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Ділянка № 1
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
1475.7 тис.куб.м
Категорія В
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія С1
4216 тис.куб.м
2157.4 тис.куб.м
Ділянка № 2
Категорія A+B+C1
7849.1 тис.куб.м
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
1431.4 тис.куб.м
Категорія В
Категорія С1
1312.2 тис.куб.м
1143.5 тис.куб.м
Категорія A+B+C1
3887.1 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №3662 від 06-02-1975 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування граніту в якості сировини для виробництва щебеню будівельного 
і каменю бутового
Мета користування надрами:
 
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов Держуправління охорони навколишнього природного
середовища у Кіровоградській області (екологічна картка від 13.06.2007р).
2
3
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та готовою
продукцією на відповідність вимогам НОБУ-97.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому числі,
відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного бюджету
України згідно з чинним законодавством.
4
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" згідно з формою 5-
гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУДПРОМ-ПЛЮС"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
34977596
28121 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С.ДЕРІЇВКА, 
ВУЛ.ЄРУХА, 1
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №01/04-07.12/5175 від 26-07-
2007 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ погодження №б/н від 13-06-
2007 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 25-09-2027 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Перший заступник міністра
С.М.Глазунов
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 6   Дата 19-09-2007   Сума 13113.03  в т.ч. ПДВ 2185.51
Платіжне доручення № 3   Дата 19-09-2007   Сума 391400  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
 
2
Дію тимчасово припинено
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 94 від 16-03-2012
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 21 календарний день з 
моменту відправлення повідомлення для усунення порушень.
3
Анульований
Наказ 210 від 18-05-2012
Анулювати. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, підпункт 9 пункту 
23).
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)