Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4495
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
08-11-2007
(Анульований)
Підстава надання:
п.7 пп.3
Публікація в „Урядовому кур’єрі”  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 14 березня 2007 року №480)
№ 159
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Тимченківське
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Родовище Тимченківське
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
Т.17
Т.18
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.19
Т.20
Т.21
Т.22
Т.23
Т.24
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.25
Т.26
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 49° 45' 24''
 49° 45' 38''
 49° 45' 42''
 49° 45' 40''
 49° 45' 39''
 49° 45' 39''
 49° 45' 30''
 36° 04' 32''
 36° 04' 28''
 36° 04' 34''
 36° 04' 50''
 36° 05' 00''
 36° 05' 13''
 36° 05' 16''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 49° 45' 28''
 49° 45' 24''
 49° 45' 24''
 49° 45' 16''
 49° 45' 11''
 49° 45' 05''
 49° 45' 01''
 36° 05' 37''
 36° 05' 49''
 36° 06' 03''
 36° 06' 13''
 36° 06' 42''
 36° 07' 03''
 36° 07' 33''
Т.15
Т.16
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
Т.21
 49° 45' 02''
 49° 44' 42''
 49° 44' 48''
 49° 44' 56''
 49° 45' 08''
 49° 45' 06''
 49° 45' 10''
 36° 08' 03''
 36° 07' 52''
 36° 07' 24''
 36° 06' 59''
 36° 06' 38''
 36° 06' 04''
 36° 05' 53''
Т.22
Т.23
Т.24
Т.25
Т.26
 49° 45' 04''
 49° 45' 05''
 49° 45' 10''
 49° 45' 18''
 49° 45' 20''
 36° 05' 37''
 36° 05' 24''
 36° 05' 16''
 36° 05' 06''
 36° 04' 50''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Харківська - Чугуївський (Чугуївський) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЗМІЇВ
західна околиця с.Тимченки
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     198.20 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Тимченківське
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
Категорія В
2552 тис.куб.м
4751 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія С1
Категорія A+B+C1
4215 тис.куб.м
11518 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Тимченківське Не розробляється
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №4503 від 06-11-1985 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування піску, придатного після збагачення в якості сировини для 
виробництва будівельних розчинів
Мета користування надрами:
 
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов: Держу правління охорони навколишнього природного
середовища в Харківській обл./екологічна картка від 31.05.2007р. №
19/07/.
2
3
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та продукцією з
них на відповідність вимогам НРБУ-97.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому числі,
відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного бюджету
згідно з чинним законодавством.
4
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" згідно з формою 5-
гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВАТ СМ 2005"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
33606026
61037 М.ХАРКІВ, КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 122
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №01/02-07.12/4217 від 27-06-
2007 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ погодженя №19/07 від 31-05-2007 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
20 років (двадцять) ороків
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 08-11-2027 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Перший заступник міністра
С.М.Глазунов
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 346   Дата 06-11-2007   Сума 19539.48  в т.ч. ПДВ 
3256.58
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Платіжне доручення № 883   Дата 05-11-2007   Сума 860500  в т.ч. ПДВ 0
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
 
2
Дію тимчасово припинено
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 404 від 02-12-2015
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.
3
Анульований
Наказ 338 від 03-10-2016
На виконання постанови Харківського окружного адмін.суду від 19-07-2016 у 
адмін.справі №820/2980/16:;1. Анулювати спец. дозвіл №4495 від 08-11-2007 
наданий ТОВ "Віват СМ 2005" з метою видобування пісків Тимченківського 
родовища, розташованого у Харківській обл.
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)