Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
4586
Реєстраційний номер
18-12-2007
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 04-03-2016 № 3-16
Наказ від 22-03-2016 № 94
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Переверзівське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Переверзівське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
47o
47o
47o
47o
47o
47o
47o
10'
9'
7'
6'
6'
8'
8'
0''
56''
49''
56''
56''
9''
49''
34o
34o
34o
34o
34o
34o
34o
59'
59'
59'
59'
59'
59'
59'
20''
39''
53''
28''
1''
24''
16''
 
Географічні координати:
Північної 
широти
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАСИЛІВКА
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ МИХАЙЛІВКА
100 км на південний захід від м.Запоріжжя
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     328.00 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди заліза багаті
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Не розробляється  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Переверзівське  Державна комісія по запасам України протокол
№3274 від 20-11-2014 
Родовище Переверзівське  Державна комісія по запасам СРСР протокол 
№7709 від 27-10-1976 
Родовище Переверзівське  Державна комісія по запасам СРСР протокол 
№5264 від 20-10-1967 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування багатих залізних руд в якості сировини для металургійної 
промисловості
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Під час розробки запасів багатих залізних руд Переверзівського
родовища визначити на підставі техніко-економічних розрахунків
промислове значення запасів магнетитових залізних кварцитів,
розташованих в межах Переверзівського родовища між
розвідувальними профілями 41а-150, 43-140 до глибини 1200м та
подати на розгляд ДКЗ України.
2
Виконання умов Державного управління екології та природних
ресурсів в Запорізькій області від 18.06.2004 р. № 14/16-1654
(екологічна картка б/н).
3
4
Виконання умов Запорізької обласної ради від 29.12.2004 р. №21.
Виконання рекомендацій викладених в протоколі ДКЗ СРСР від
27.10.1976 р. № 7709.
5
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та готовою
продукцією на відповідність вимогам НРБУ - 97.
6
7
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
Особливі умови:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191218
Ідентифікаційний код
71674 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА БІЛОЗЕРКА-
4, ВЕСЕЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 7КМ
Адреса :
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ погодження №14/16-1654 від 18-06-2004 
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №5.3-
12/225 від 14-01-2005 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 18-12-2027 року
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 4586 від 11-08-2015 (Переоформлення)
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 11023   Дата 26-12-2007   Сума 10703894.76  в т.ч. ПДВ 
1783982.46
Квитанція № 14/01-2   Дата 15-01-2008   Сума 15679400  в т.ч. ПДВ 0
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
 
2
Переоформлення
17-07-2014
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
3
Дію тимчасово припинено
02-02-2016
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 8 пункту 22).
2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для усунення порушень.
4
Поновлення в дії
15-03-2016
Поновити дію спецдозволу на користування надрами №4586 від 18-12-2007, 
наданого Підприємству з іноземними інвестиціями ПрАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат".
5
Внесення змін
22-03-2016
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615)