Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4662
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
28-12-2007
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 12-01-2021 № 1-РГ/2021
п.14
п.17 пп.2
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 
(із з)
п.17.пп.8
реорганізація шляхом злиття (100% державні)  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 
(із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Радошинське, Ділянка-№ 2, Частина ділянки-№ 1, Частина 
ділянки-№ 2
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Радошинське
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Волинська - Ковельський (Голобська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК
КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ
1,5 км на південний захід від с. Радошин
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      36.10 га
Площа об'єкта, території:
      32.20 га
       3.90 га
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Радошинське
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
Категорія С1
315 тис.куб.м
1249 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія B+C1
1564 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Радошинське Розробка родовища з 1971 року                     
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №4121 від 19-10-2017 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування пісків в якості сировини придатної для виготовлення кладочних і
штукатурних розчинів, дорожнього будівництва, а також для благоустрою, 
рекультивації та планування
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України -
лист від 12.09.2018 №5/4-11/9739-18.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та
продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
3
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр. 
5
Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом
України "Про оцінку впливу на довкілля", без дотримання вимог
зазначеного Закону. Виконання екологічних умов провадження планової
діяльності, визначених згідно із Законом України "Про оцінку впливу на
довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
40075815
3680 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ, БУДИНОК 5
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№5/4-11/9737-18 від 12-09-2018 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№5/4-11/1032-19 від 28-01-2019 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
28 років до 20 (двадцятого) червня 2035 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 20-06-2035 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено до 20 (двадцятого) червня 2035 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 4662 від 13-05-2019 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Заст. директора Департам
І.В.Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 4853   Дата 24-12-2007   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
 
 
2
Переоформлення
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 4662 Дата 14-12-2011
Наказ № 95 від 30-09-2011
Зміна місцезнаходження юридичної або фізичної особи  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
3
Дію тимчасово припинено
 
Наказ № 272 від 23-08-2016
1. Зупинити дію дозволу  (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1,4 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.
4
Закінчення строку дії
 
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
5
Продовження строку дії
Угода № 4662 Дата 13-05-2019
Наказ № 92 від 21-03-2019
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
6
Внесення змін
Угода № 4662
Наказ № 129 від 23-04-2019
7
Поновлення в дії
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615 (із з);Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із 
з);реорганізація шляхом злиття (100% державні)  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з);попередня назва - 24249750, 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
 
Наказ № 41 від 15-01-2021
Поновити. Підстава поновлення - постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 12 
пункту 21
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)