Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4709
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
30-09-2008
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 25-03-2021 № 5-РГ/2021
п.14
п.17 пп.2
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 
(із з)
п.17.пп.8
реорганізація шляхом злиття (100% державні)  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 
(із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Самчинецьке
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Географічні координати:
Координати Т.9 в бланку спеціального дозволу невірні.
Родовище Самчинецьке
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 48° 52' 06.008''
 48° 52' 11.008''
 48° 52' 12.008''
 48° 52' 09.008''
 48° 52' 08.008''
 48° 52' 05.008''
 29° 05' 12.758''
 29° 05' 14.757''
 29° 05' 20.757''
 29° 05' 23.758''
 29° 05' 25.758''
 29° 05' 28.758''
Т.7
Т.8
Т.9
 48° 51' 58.008''
 48° 51' 56.008''
 48° 52' 00.008''
 29° 05' 29.758''
 29° 05' 26.758''
 29° 05' 18.758''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 48° 52' 07''
 48° 52' 12''
 48° 52' 13''
 48° 52' 10''
 48° 52' 09''
 48° 52' 06''
 48° 51' 59''
 29° 05' 19''
 29° 05' 21''
 29° 05' 27''
 29° 05' 30''
 29° 05' 32''
 29° 05' 35''
 29° 05' 36''
Т.8
Т.9
 48° 51' 57''
 48° 52' 01''
 29° 05' 33''
 29° 05' 25''
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Вінницька - Гайсинський (Райгородська ) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ВІННИЦЯ
НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН/М.НЕМИРІВ
0,5 км на південний схід від с.Райгород
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      11.30 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Вид корисної копалини:
Гранодіорит
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Самчинецьке
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
Категорія С1
587.5 тис.куб.м
719.3 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Самчинецьке Розробка родовища з 1929 року                     
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №4282 від 02-02-2018 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування незмінених, порушених вивітрюванням і вивітрилих,  гранітів і 
гранодіоритів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю 
бутового
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України -
лист від 07.05.2019 №5/4-11/4787-19.
Виконання рекомендацій ДКЗ України /пункт 3.8 протоколу від 02.02.2018
№4282/.
3
4
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та
продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
Своєчасна і в повному обсязі сплачувати обов'язковий збір до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
5
6
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр. 
Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом
України "Про оцінку впливу на довкілля", без дотримання вимог
зазначеного Закону. Виконання екологічних умов провадження планової
діяльності, визначених згідно із Законом України "Про оцінку впливу на
довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
40075815
3680 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ, БУДИНОК 5
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№5/4-11/4787-19 від 07-05-2019 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
40 років до 14 (чотирнадцятого) вересня 2038 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 14-09-2038 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено до 14 (чотирнадцятого) вересня 2038 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 4709 від 23-07-2019 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Т.в.о.нач.упр.дозв.аук.ді
І.В. Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 4458   Дата 04-09-2008   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
; background:#adadad"
1
Переоформлення
 
 
Реорганізація юридичної особи (надрокористувача)  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27 лютого 2008 року). Попередній спецдозвіл №1573 від 14-
09-1998.
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Переоформлення
Угода № 4709 Дата 14-12-2011
Наказ № 95 від 30-09-2011
Зміна місцезнаходження юридичної або фізичної особи  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
3
Дію тимчасово припинено
 
Наказ № 5 від 11-01-2017
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22) з 01-03-2017.
4
Відтермінувати дату зупинки
 
Наказ № 50 від 01-02-2017
Внести зміни до наказу Держгеонадр від 11-01-2017 №5 в частині дати зупинення 
дії спецдозволів.;1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-
2011 № 615, підпункт 1 пункту 22).;Встановити дату зупинення з 01-05-2017.
5
Закінчення строку дії
 
 
6
Продовження строку дії
Угода № 4709 Дата 23-07-2019
Наказ № 177 від 29-05-2019
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
7
Внесення змін
Угода № 4709 Дата 23-07-2019
Наказ № 175 від 29-05-2019
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615 (із з);Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із 
з);реорганізація шляхом злиття (100% державні)  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з);попередня назва - 24249750, 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
8
Поновлення в дії
 
Наказ № 235 від 31-03-2021
Відповідно до абзацу дванадцятому пункту 21 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.05.2011 №615 (в редакції згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.02.2020 №124), у зв'язку з усуненням порушень та 
враховуючи пропозиції Робочої групи з питань надрокористування (протокол від
25.03.2021 №5-РГ/2021);НАКАЗУЮ:;1.Поновити з 25.05.2018 дію спеціального 
дозволу №4709 від 30.09.2008, наданого Акціонерному товариству "Українська 
залізниця" (код ЄДРПОУ 40075815) з метою видобування граніту 
Самчинецького родовища Вінницької області.

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)