Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4708
Реєстраційний номер
Дія зупинена з 26-11-2018
Дата видачі
30-09-2008
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 16-11-2018 № 11/2018
п.14
п.17 пп.6
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Ерастівське
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Родовище Ерастівське
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Дніпропетровська - Кам’янський (Вишнівська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
П'ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН/М.П'ЯТИХАТКИ
2.0 км на захід від зал.ст.Залізнякове
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      29.50 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Ерастівське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
Категорія В
1042 тис.куб.м
6458.4 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія С1
Категорія A+B+C1
1917.6 тис.куб.м
9418 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Ерастівське Розробка родовища з 1964 року                     
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №4704 від 30-03-1988 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування незміненого та порушеного вивітрюванням граніту в якості 
сировини для виробництва щебеню та бутового каменю.
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:- Міністерства екології та природних ресурсів України -
від 26.04.2013 №7510/06/10-13;- Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області
(екологічна картка від 19.04.2013 №32);- Держгірпромнагляду України -
лист від 19.01.2012 №387/0/3.1-6/12.
2
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та готовою
продукцією на відповідність вимогам НРБУ - 97.
3
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому числі,
відрахувань за геологорозвідувальні роботи) до Державного бюджету
згідно з чинним законодавством.
4
5
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" про рух запасів
корисних копалин за формою 5-гр.
Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання
особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови
користування надрами відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року №615.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
24249750
3038 М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ФЕДОРОВА, 32
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №387/0/3.1-6/12 від 19-01-
2012 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№7510/06/10-13 від 26-04-2013 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
24 років продовжено до 08 лютого 2032 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 08-02-2032 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено до 08 (восьмого) лютого 2032 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 4708 від 15-10-2013 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Начальник Управління
О.М.Толочко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 4401   Дата 01-09-2008   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
 
 
2
Переоформлення
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 4708 Дата 14-12-2011
Наказ № 95 від 30-09-2011
Зміна місцезнаходження юридичної або фізичної особи  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
3
Закінчення строку дії
 
 
4
Продовження строку дії
Угода № 4708 Дата 15-10-2013
Наказ № 462 від 13-09-2013
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615);Виявлення технічних помилок у отриманому 
спецдозволі  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року 
№615)
5
Дію тимчасово припинено
 
Наказ № 272 від 23-08-2016
1. Зупинити дію дозволу  (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1,4 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.
6
Дію тимчасово припинено
 
Наказ № 443 від 26-11-2018
Внести зміни до пункту 10 додатка 2 до наказу Держгеонадр від 23-08-2016 №272.
(Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, підпункти 1, 4 пункту 22). 
(Порушення вимог законодавства - п. 25 проведення держ. експертизи та оцінки 
запасів кор. копалин, - Постанова КМУ від 22-12-1994 №865; стаття 24 Кодексу 
про надра).;Надрокористувачу надати 30 календарних днів для усунення 
порушень
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)