Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4890
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
03-02-2009
(Анульований)
Підстава надання:
Протокол від 17-05-2012 № 9-12
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Кодимське, Ділянка-Лівобережна
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Кодимське
Ділянка Лівобережна
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 47° 59' 06''
 47° 59' 07''
 47° 58' 41''
 47° 58' 34''
 47° 58' 34''
 47° 58' 59''
 30° 48' 02''
 30° 48' 16''
 30° 48' 24''
 30° 48' 27''
 30° 48' 19''
 30° 48' 07''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Миколаївська - Первомайський (Первомайський) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН/М.ПЕРВОМАЙСЬК
на північний захід від с.Кам'яний Міст
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      21.30 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Кодимське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
1823 тис.куб.м
Категорія В
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія A+B
2169 тис.куб.м
3992 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Кодимське Ділянка Лівобережна Не розробляється
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам СРСР протокол №9352 від 18-11-1983 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування гранітів придатних в якості сировини для заповнювача важкого 
бетону, виробництва щебеню та каменю бутового.
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Миколаївській обл. (лист від 30-10-2008 № 01-
01/171-05).
2
3
Геологорозвідувальні роботи на площі проводити силами спеціалізованих
геологічних підприємств.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому числі,
збору за геологорозвідувальні роботи) до Державного бюджету згідно з
чинним законодавством.
4
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" згідно з формою 5-
гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФЕРА 
МИКОЛАЇВ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
33132591
55234 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАУСОВЕ, 
ВУЛ.АНТОНОВА, 1
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №01/04-07/9280 від 30-10-2008 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ лист №01-01/171-05 від 30-10-
2008 
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА рішення №9 від 20-11-2008 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 03-02-2029 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Перший заступник міністра
І.Г.Чорнокур
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 1   Дата 24-12-2008   Сума 30430.18  в т.ч. ПДВ 5071.7
Платіжне доручення № 2,3   Дата 30-12-2008   Сума 834500  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
 
Спецдозвіл надано за результатами проведення аукціону. Договір куплі-продажу 
спеціального дозволу на користування надрами від 16-12-2008 №6/3-08.
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Дію тимчасово припинено
Наказ 94 від 16-03-2012
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 21 календарний день з 
моменту відправлення повідомлення для усунення порушень.
3
Анульований
Наказ 210 від 18-05-2012
Анулювати. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, підпункт 9 пункту 
23).
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)