Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
3281
Реєстраційний номер
30-10-2003
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 14-05-2015 № 6-15
Наказ від 19-05-2015 № 119
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Вид користування надрами:
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
Родовище - Обухівське, Ділянка-Північна
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Обухівське
Ділянка Північна
Ітераційний перерахунок з системи координат Pulkovo42 в WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
 50° 06' 53.16''
 50° 06' 53.16''
 50° 06' 53.16''
 50° 06' 52.16''
 50° 06' 51.16''
Т.6
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
 30° 38' 08.65''
 30° 38' 09.65''
 30° 38' 13.65''
 30° 38' 14.65''
 30° 38' 15.65''
 50° 06' 52.16''
 50° 06' 51.16''
 50° 06' 48.16''
 50° 06' 46.16''
 50° 06' 46.16''
 30° 38' 17.65''
 30° 38' 18.65''
 30° 38' 18.65''
 30° 38' 17.65''
 30° 38' 14.65''
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 50° 06' 45.16''
 50° 06' 47.16''
 50° 06' 49.16''
 50° 06' 51.16''
 30° 38' 11.65''
 30° 38' 09.65''
 30° 38' 09.65''
 30° 38' 08.65''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 50° 06' 54''
 50° 06' 54''
 50° 06' 54''
 50° 06' 53''
 50° 06' 52''
 50° 06' 53''
 50° 06' 52''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 30° 38' 15''
 30° 38' 16''
 30° 38' 20''
 30° 38' 21''
 30° 38' 22''
 30° 38' 24''
 30° 38' 25''
 50° 06' 49''
 50° 06' 47''
 50° 06' 47''
 50° 06' 46''
 50° 06' 48''
 50° 06' 50''
 50° 06' 52''
 30° 38' 25''
 30° 38' 24''
 30° 38' 21''
 30° 38' 18''
 30° 38' 16''
 30° 38' 16''
 30° 38' 15''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ОБУХІВ
південно-східна частина м.Обухів
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
       3.59 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Глина мергельна
Наглинок
Суглинок
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Обухівське
Глина мергельна
Основні
Категорія А
194 тис.куб.м
Наглинок
Запаси 
балансові 
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
32 тис.куб.м
Суглинок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
31 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  з 1956 року                     
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Обухівське Ділянка Північна  Українська територіальна 
комісія по запасам протокол №3646 від 24-12-1974 
Родовище Обухівське Ділянка Північна  Державна комісія по запасам 
України протокол №2857 від 27-02-2013 (доповнення)
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування суглинків, наглинків, глини мергельної, придатних в якості 
сировини для виробництва цегли керамічної рядової повнотілої
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від
28.02.2011 №5/3-6/2746-14;
- Державної екологічної інспекції у Київській області (екологічна
картка від 05.09.2013 б/н);
- Держгірпромнагляду України - лист від 27.05.2013 №4992/0/3.1-
12/6/13.
2
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів (в тому
числі, відрахувань за геологорозвідувальні роботи ) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
3
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та продукцією
з них на відповідність вимогам  НРБУ - 97.
4
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
5
Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання
особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови
користування надрами відповідно до абзацу третього пункту 26
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 30.05.2011
року №615.
Особливі умови:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБУХІВСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
30444510
Ідентифікаційний код
8700 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ОБУХІВ, ПРОВ.ЗАВОДСЬКИЙ, 7
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №4992/0/3.1-12/6/13 від
27-05-2013 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист
№5/3-6/2746-14 від 28-02-2014 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
30 років продовжено до 30 (тридцятого) жовтня 2033 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 30-10-2033 року
продовжено до 30 (тридцятого) жовтня 2033 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 3281 від 12-08-2014 (Продовження строку дії)
Начальник Управління
О.М.Толочко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 261   Дата 07-08-2014   Сума 36830  в т.ч. ПДВ 6138
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
2
Дію тимчасово припинено
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 3, 5 пункту 22).
2. Надрокористувачу надати 21 календарний день з моменту відправлення 
повідомлення для усунення порушень.
3
Закінчення строку дії
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу
4
Продовження строку дії
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615)
5
Внесення змін
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
6
Поновлення в дії
Поновити. Підстава поновлення постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 
5 пункту 22, пункт 27.