Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
3310
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
19-12-2003
(Анульований)
Підстава надання:
Протокол від 27-07-2012 № 15-12
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Пересічнянське, Ділянка-Пересічнянська
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Пересічнянське
Ділянка Пересічнянська
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 50° 02' 16''
 50° 02' 13''
 50° 02' 10''
 50° 02' 02''
 50° 02' 00''
 50° 02' 08''
 50° 02' 09''
 35° 59' 35''
 35° 59' 38''
 35° 59' 48''
 35° 59' 46''
 35° 59' 40''
 35° 59' 31''
 35° 59' 25''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 50° 02' 11''
 50° 02' 10''
 50° 02' 17''
 50° 02' 21''
 50° 02' 25''
 50° 02' 22''
 50° 02' 21''
 35° 59' 19''
 35° 59' 14''
 35° 59' 03''
 35° 59' 00''
 35° 59' 14''
 35° 59' 22''
 35° 59' 29''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Харківська - Харківський (Харківський) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДЕРГАЧІ
північно-східна околиця с. Пересічне
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      31.00 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Пересічнянське
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
796 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Пересічнянське Ділянка Пересічнянська Розробка родовища з 1989 
року                     
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Українська територіальна комісія по запасам протокол №4368 від 17-02-1984 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування піску для виробництва силікатної цегли марок "100"-"125"
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Держуправління екобезпеки в Харківській області
/Екологічна картка від 27.06.2003 р. за № 42/03/.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів (в тому числі,
відрахувань за геологорозвідувальні роботи ) до Державного бюджету
згідно з чинним законодавством.
3
Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та продукцією з
них на відповідність вимогам  НРБУ - 97.
4
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України"  згідно з формою  5-
гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУРЯЗЬКИЙ 
ЗАВОД СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
32446368
62370 ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, 
ВУЛ.БЕЛГОРОДСЬКА, 2-А
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У  
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ погодження №42/03 від 27-06-2003 
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №5.3-
12/3505 від 17-07-2003 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
10 років (десять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 19-12-2013 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(десять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Державний секретар
С.В.Гошовський
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
 
2
Дію тимчасово припинено
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 260 від 11-06-2012
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 5, 8  пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 21 календарний день з 
моменту відправлення повідомлення для усунення порушень.
3
Анульований
Наказ 373 від 01-08-2012
Анулювати. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, підпункт 9 пункту 
23).
; background:#adadad"

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)