Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
3316
Реєстраційний номер
19-12-2003
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 23-12-2015 № 15-15
Наказ від 25-12-2015 № 446
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Технічні межі поля шахти - ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої 
шахти "Краснолиманська", Пласт-m4-2, l3, k5+k5-в
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Технічні межі поля шахти ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої 
шахти "Краснолиманська"
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
21'
21'
22'
22'
22'
22'
23'
23'
25''
38''
11''
32''
57''
57''
15''
29''
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
18'
18'
18'
19'
19'
19'
19'
19'
48''
34''
57''
3''
6''
36''
36''
33''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
23'
23'
24'
24'
24'
24'
24'
24'
44''
56''
11''
22''
32''
32''
40''
44''
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
19'
19'
19'
18'
18'
18'
18'
18'
26''
17''
6''
57''
49''
51''
45''
38''
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
Т.21
Т.22
Т.23
Т.24
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
24'
24'
24'
24'
25'
24'
24'
24'
48''
52''
56''
45''
1''
31''
15''
2''
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
18'
18'
18'
17'
17'
15'
16'
16'
28''
22''
18''
42''
20''
47''
18''
32''
Т.25
Т.26
Т.27
Т.28
Т.29
Т.30
Т.31
Т.32
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
48o
23'
23'
23'
22'
22'
22'
22'
22'
56''
41''
9''
55''
51''
45''
33''
8''
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
37o
16'
16'
16'
16'
16'
17'
16'
16'
35''
41''
41''
40''
57''
9''
36''
46''
Т.33
Т.34
Т.35
48o
48o
48o
21'
21'
21'
41''
35''
26''
37o
37o
37o
16'
16'
18'
47''
47''
3''
 
Пласт m4-2, l3, k5+k5-в
Географічні координати:
Північної 
широти
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КРАСНОАРМІЙСЬК
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      19.09 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Вугілля кам'яне
Супутні:
Газ природний вугільних шахт (метан)
Германій
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Технічні межі поля шахти ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої шахти
"Краснолиманська"
Вугілля кам'яне
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
29216 тис.т
Категорія С1
Категорія B+C1
14120 тис.т
43336 тис.т
Запаси 
балансові В 
тому числі, 
цілик
Категорія В
911 тис.т
Категорія С1
811 тис.т
Газ природний вугільних шахт (метан)
Запаси 
забалансові 
Супутні
Категорія С1
Категорія С2
257.9 млн.куб.м
35.5 млн.куб.м
Германій
Запаси 
балансові 
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
77 т
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Технічні межі поля шахти ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої шахти 
"Краснолиманська" Розробка родовища  з 1958 року                     
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в Розробка родовища  з 1958 року             
       
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №10461 від 21-07-1988 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в ВО "УКРВУГЛЕГЕОЛОГІЯ" 
Техніко-економічна рада протокол №1339 від 29-06-1989 
Технічні межі поля шахти ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої шахти 
"Краснолиманська"  Державна комісія по запасам України протокол 
№2883 від 04-04-2013 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №3836 від 24-11-1962 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №8660 від 17-12-1980 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №4784 від 26-01-1966 
Технічні межі поля шахти ТОВ "Краснолиманське" на полі діючої шахти 
"Краснолиманська"  Державна комісія по запасам СРСР протокол №8659 
від 17-12-1980 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №8659 від 17-12-1980 
Поле шахти "Краснолиманська" Поле шахти  ТОВ "Краснолиманське" 
(технічні межі) Пласт m42, l3, k5+k5в  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №3837 від 24-11-1962 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
продовження видобування кам'яного вугілля та супутніх корисних копалин
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання рекомендацій ДКЗ України, протокол від 04.04.2013
№2883.
2
Виконання умов:
- Мінприроди України - від 30.07.2013 №11536/06/10-13;
- Мінпаливенерго- 17.09.03 № 2-2174/19Д;
- Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Донецькій області від 17.05.2013 №12-3158 (екологічна
картка №б/н);
- Держгірпромнагляду - від 30.05.2013 №5157/0/3.1-12/6/13.
3
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов’язкових платежів (в тому
числі, відрахувань за геологорозвідувальні роботи ) до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр, 6-гр.
5
Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання
особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови
користування надрами відповідно до абзацу третього пункту 26
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 30.05.2011
року №615.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРАСНОЛИМАНСЬКЕ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
32281519
Ідентифікаційний код
85310 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.РОДИНСЬКЕ, ДП "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ
"КРАСНОЛИМАНСЬКА"
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №5157/0/3.1-
12/6/13 від 30-05-2013 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* 
погодження №11536/06/10-13 від 30-07-2013 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
29 років строк дії продовжено на 19 років до 19 грудня 2032 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 19-12-2032 року
строк дії продовжено на 19 років до 19 грудня 2032 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 3316 від 13-11-2013 (Продовження строку дії)
Начальник Управління
О.М.Толочко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 3907   Дата 26-09-2007   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 1492   Дата 13-11-2013   Сума 2536930  в т.ч. ПДВ 422822
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
2
Внесення змін
Внесення змін - зменшення площі, зменшення запасів, зміна координат в 
зв'язку з передачею запасів на баланс ДП "ВК "Краснолиманська".
3
Рішення внести зміни
4
Продовження строку дії
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615) з 19-12-2013 до 19-12-2032 на 19 років.
5
Дію тимчасово припинено
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).
2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для усунення порушень.
6
Поновлення в дії
Поновити. Підстава поновлення постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 
5 пункту 22, пункт 27.