Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
3964
Реєстраційний номер
13-01-2011
(Недійсний)
Дата видачі
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Підстава 
надання:
п.16
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Площа - Південно-Хрестищенська
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Площа Південно-Хрестищенська
Система координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 49° 33' 14.39''
 49° 33' 14.39''
 49° 31' 14.39''
 49° 29' 19.39''
 49° 29' 20.39''
 49° 30' 31.39''
 35° 33' 03.93''
 35° 33' 58.93''
 35° 33' 58.93''
 35° 30' 58.93''
 35° 29' 02.93''
 35° 29' 26.93''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 49° 33' 15''
 49° 33' 15''
 49° 31' 15''
 49° 29' 20''
 49° 29' 21''
 49° 30' 32''
 35° 33' 10''
 35° 34' 05''
 35° 34' 05''
 35° 31' 05''
 35° 29' 09''
 35° 29' 33''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН/М.КРАСНОГРАД
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      22.70 кв.км
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Газ природний
Вид корисної копалини:
Конденсат
Нафта
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Мета користування надрами:
геологічне вивчення у т.ч. дослідно-промислова розробка, нафти, природного 
газу, конденсату, затвердження запасів ДКЗ України.
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Спеціальний дозвіл надається за результатами проведення аукціону
(протокол від 29-12-2010 №5).
Виконання умов:
- Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Харківській області - екологічна картка від 10-06-2010 №17/10;
- Харківської обласної ради - рішення від 17.06.2010 № 1740-V;
- Держгірпромнагляд - лист від 19.10.2010 № 01/03-7-04.1/7614.
3
4
Протягом одного місяця  зареєструвати форму 3-гр у ДНВП "Геоінформ
України".
Обов'язкове виконання обсягів та термінів викладених в Програмі робіт
по Південно-Хрестищенській площі.
5
6
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів (в тому числі,
збору за геологорозвідувальні роботи) до Державного бюджету згідно з
чинним законодавством.
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, на протязі трьох місяців
після затвердження звіту
7
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" та регіональним
геологічним підприємством щодо дослідно-промислової розробки згідно з
формою 6-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МИРОНІВКАБУДМОНТАЖ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
34970098
61070 М.ХАРКІВ,ВУЛ.АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ,БУД.1
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №1/03-7-04.1/7614 від 19-10-2010 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №1740-V від 17-06-2010 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ екологічна картка №17/10 від 10-06-
2010 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
10 років строк дії продовжено до 13 січня 2021 року на 5 років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 13-01-2021 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(п'ять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
№ 3964 від 13-01-2011 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Квитанція № 5   Дата 20-01-2011   Сума 155109.24  в т.ч. ПДВ 25852
Квитанція № 6   Дата 25-01-2011   Сума 2194000  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Квитанція № 7   Дата 17-05-2016   Сума 1537700  в т.ч. ПДВ 256283
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
 
Спеціальний дозвіл надається за результатами проведення аукціону.
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
3
Продовження,переоформл.
04-12-2015
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615) з 13-01-2016 до 13-01-2021 року на 5 років.
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615).
4
Закінчення строку дії
 
заява на продовження строку дії спецдозволу не зареєстрована