Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
2682
Реєстраційний номер
28-12-2004
(Недійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
п.14
Продовження строку дії дозволу  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Мануйлівське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Мануйлівське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
18'
18'
18'
19'
20'
20'
20'
20'
13''
36''
44''
29''
38''
34''
28''
17''
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
33o
46'
44'
44'
45'
45'
45'
46'
48'
59''
58''
16''
11''
32''
59''
52''
15''
Т.9
49o
19'
39''
33o
47'
40''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА
КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КОЗЕЛЬЩИНА
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
    1199.30 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Кварцити залізисті
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення залізистих кварцитів, затвердження запасів ДКЗ України
за промисловими категоріями
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України - від 10-01-2013
№ 475/06/10-13;
- Держуправління охоронприроди в Полтавській області /екологічна
картка від 27-12-2012 № 74);
- Держгірпромнагляду України - від 11-03-2013 №2294/0/3.1-12/6/13;
- Полтавської обласної ради - рішення від 28-02-2013 б/н.
2
3
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до ДНВП
"Геоінформ України" на протязі трьох місяців після затвердження
запасів ДКЗ України.
4
На протязі одного місяця перереєструвати форму 3-гр у ДНВП
"Геоінформ України"
5
6
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" щодо дослідно-
промислової розробки згідно з формою 5-гр
Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання
особливих умов користування надрами, передбачених дозволом та
угодою про умови користування надрами відповідно до абзацу
третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 року №615.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191282
Ідентифікаційний код
39802 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛ. 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, 16
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №2294/0/3.1-
12/6/13 від 11-03-2013 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №б/н від 28-02-2013 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* 
погодження №475/06/10-13 від 10-01-2013 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
14 років строк дії продовжено до 5 квітня 2018 року (з дати наказу)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 05-04-2018 року
строк дії продовжено до 5 квітня 2018 року (з дати наказу)
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 2682 від 12-04-2013 (Продовження строку дії)
Заст. начальника управл.
О.М.Толочко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 45411   Дата 16-11-2012   Сума 8347800  в т.ч. ПДВ 1391300
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
 
2
Продовження строку дії
22-10-2009
продовжити на 5 років.
3
Продовження строку дії
05-04-2013
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615) з 05-04-2013 до 05-04-2018 на 5 років 
(продовження з дати дії наказу №174 від 05-04-2013).
4
Дію тимчасово припинено
04-09-2015
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 8 пункту 22).
2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для усунення порушень.
5
Анульований
02-02-2016
Пункт 1 статті 26 Кодексу України про надра
6
Скасувати наказ
13-12-2016
1. Визнати протиправним та скасувати наказ ДСГНУ від 02-02-2016 №27 в 
частині анулювання спецдозволів на користування надрами №2659 від 20-
12-2004 та №2682 від 28-12-2004, наданих ПрАТ "Полтавський ГЗК".
2. Підстава - постанова Полтавського окружного адмін.суду від 04-10-2016 
по справі №816/1208/16.
3. Ухвала Харківського апеляційного адмін.суду набрала законної сили 22-
11-2016.
7
Закінчення строку дії
 
Не зареєстрована заява на продовження дії спецдозволу.