Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
683
Реєстраційний номер
15-11-1996
(Анульований)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Наказ від 30-08-2012 № 17
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Південно-Білозірське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Південно-Білозірське
Т.1
Т.2
Т.3
47o
47o
47o
10'
11'
11'
44''
48''
50''
34o
34o
34o
28'
28'
28'
10''
5''
40''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАСИЛІВКА
25,0 км на південь від м.Дніпрорудне
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди заліза
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  з 1969 р.                       
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Південно-Білозірське МІНЧОРМЕТ СРСР Центральна комісія 
по запасам протокол №274 від 05-03-1987 
Родовище Південно-Білозірське МІНГЕО СРСР Центральна комісія по 
запасам протокол №9 від 05-03-1980 
Родовище Південно-Білозірське МІНЧОРМЕТ СРСР Центральна комісія 
по запасам протокол №387 від 05-06-1991 
Родовище Південно-Білозірське  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №3067 від 28-06-1960 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
продовження експлуатації родовища з видобуванням залізної руди
Мета користування надрами:
 
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191218
Ідентифікаційний код
71674 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА БІЛОЗЕРКА-
4, ВЕСЕЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 7КМ
Адреса :
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ *** погодження №07-
11/2465 від 12-08-1996 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ*** погодження №11-
5/182 від 13-08-1996 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 15-11-2016 року
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
 (Дійсний)
Голова Держкомгеології
М.М.Гавриленко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
 
2
Анульований
23-04-1999
Зміна організації - власника ліцензії.
Знищення справи
30-08-2012
3