Довідка щодо спеціального  дозволу та його дії
1571
Реєстраційний номер
07-09-1998
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 18-04-2018 № 5/2018
Наказ від 20-04-2018 № 129
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Південно-Білозірське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Південно-Білозірське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
47o
47o
47o
47o
47o
47o
47o
47o
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
10'
53''
46''
44''
47''
40''
38''
36''
37''
34o
34o
34o
34o
34o
34o
34o
34o
59'
59'
59'
59'
59'
59'
59'
59'
33''
44''
42''
34''
27''
32''
29''
20''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
47o
47o
47o
47o
47o
47o
47o
47o
10'
10'
10'
9'
9'
9'
10'
10'
27''
11''
8''
56''
51''
50''
13''
28''
34o
34o
34o
34o
34o
34o
34o
34o
59'
59'
59'
59'
59'
59'
58'
58'
12''
13''
18''
4''
6''
1''
49''
54''
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
47o
47o
47o
47o
10'
10'
10'
10'
35''
40''
48''
48''
34o
34o
34o
34o
59'
59'
59'
59'
5''
6''
18''
24''
 
Географічні координати:
Північної 
широти
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ
25,0 км на південь від м.Дніпрорудне
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      71.40 га
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди заліза
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  з 1969 року                     
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Родовище Південно-Білозірське МІНЧОРМЕТ СРСР Центральна комісія 
по запасам протокол №152 від 11-12-1980 
Родовище Південно-Білозірське  Державна комісія по запасам СРСР 
протокол №3067 від 28-06-1960 
Родовище Південно-Білозірське МІНЧОРМЕТ СРСР Центральна комісія 
по запасам протокол №387 від 05-06-1991 
Родовище Південно-Білозірське  Державна комісія по запасам України 
протокол №3784 від 26-12-2016 
Родовище Південно-Білозірське  Центральна комісія по запасам протокол 
№311 від 23-11-1988 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування багатих залізних руд
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від
21.09.2015 №5/3-6/11651-15;
- Державної екологічної інспекції у Запорізькій області /екологічна
картка від 04.08.2015 №б/н/;
- Держгірпромнагляду України - лист від 08.10.2015 №4809/0/3.1-
12/6/15.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.8 протоколу від
26.12.2016 №3784).
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини та продукції з неї
 на відповідність вимогам НРБУ - 97.
4
5
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-гр.
6
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
191218
Ідентифікаційний код
71674 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С.МАЛА БІЛОЗЕРКА-
4, ВЕСЕЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 7КМ
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №4809/0/3.1-12/6/15 від 
08-10-2015 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№5/3-6/11651-15 від 21-09-2015 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
38 років до 08 квітня 2036 року (згідно з наказом)
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 08-04-2036 року
до 08 квітня 2036 року (згідно з наказом)
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 1571 від 01-06-2016 (Продовження строку дії)
Заст. директора Департам
І.В.Тимошенко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 007927   Дата 10-05-2016   Сума 32158420  в т.ч. ПДВ 5359737
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Переоформлення
 
Переоформлена в зв'язку з реорганізацією підприємства
2
Зміни, переоформлення
19-06-2013
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615)
3
Переоформлення
17-07-2014
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
4
Внесення змін
09-10-2015
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня
2011року №615)
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
5
Закінчення строку дії
 
6
Продовження строку дії
08-04-2016
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615) з 07-09-2016 до 08-04-2036. на 20 років (згідно з 
наказом).
7
Внесення змін
20-04-2018
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)