Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
5495
Реєстраційний номер
19-03-2012
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
Протокол від 15-03-2018 № 4/2018
Наказ від 20-03-2018 № 99
п.17 пп.2
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Мужіївське
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Мужіївське
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
48o
48o
48o
48o
48o
11'
11'
11'
11'
11'
50''
50''
43''
4''
2''
22o
22o
22o
22o
22o
40'
41'
41'
41'
40'
47''
8''
42''
20''
30''
 
Географічні координати:
Північної 
широти
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ/М.УЖГОРОД
БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРЕГОВЕ
4,0 км від м.Берегово
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
       1.54 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Руди золота
Води дренажні
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Мужіївське
Води дренажні
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
3.1 тис.м куб/доб.
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Не розробляється  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам СРСР протокол №10988 від 28-12-1990 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування золотих та золото-поліметалічних руд, а також підземних вод, 
придатних для технічного водопостачання
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України - від 28.11.2011
№23216/06/10-11;
- Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Закарпатській обл. (екологічна картка від 09.11.2011
№07/06/02);
- Держгірпромнагляду України - від 26.01.2012 №625/0/3.1-6/12.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ СРСР (пункт 3.8 протоколу від
28.12.1990 №10988).
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
4
5
Щорічна звітність перед Держгеонадрами  щодо руху запасів за
формою 5-гр.
Щорічний радіаційний контроль за породами та продукцією з них на
відповідність вимогам НРБУ - 97.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКА РУДНА 
КОМПАНІЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
38241969
Ідентифікаційний код
90202 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ, МІСТО БЕРЕГОВЕ, ПРОСПЕКТ 
ГЕОЛОГІВ, БУДИНОК 10
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №625/0/3.1-6/12
від 26-01-2012 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №402 від 30-12-2011 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* 
погодження №23216/06/10-11 від 28-11-2011 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років до 19 (дев'ятнадцятого) березня 2032 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 19-03-2032 року
до 19 (дев'ятнадцятого) березня 2032 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 5495 від 18-05-2017 (Переоформлення)
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 4626   Дата 01-03-2012   Сума 12862300  в т.ч. ПДВ 2143717
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
25% державних акцій  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615).
2
Внесення змін
Заснування нової юридичної особи  (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011року №615), попередній власник НАК "Надра України" 
(код ЄДРПОУ - 31169745).
3
Дію тимчасово припинено
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 5, 8, 9 пункту 22).
2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів з моменту відправлення 
повідомлення для усунення порушень.
4
Поновлення в дії
1.Скасувати наказ ДСГНУ від 25-04-2014 №132 в частині зупинення дії 
спецдозволу №5495 від 19-03-2012, наданий ПрАТ "Карпатська рудна 
компанія". 
2. Підстава - постанова Закарпатського окружного адмін.суду від 16-09-2016 
у адмінсправі №807/1773/14, ухвала Львівського апеляційного адмін.суду від
21-02-2017 у адмін. справі №876/10338/16.
5
Переоформлення
Правонаступництво у результаті реорганізації  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
6
Внесення змін
Зміна особливих умов та інших умов  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)
7
Дію тимчасово припинено
У зв'язку з порушенням ПрАТ "Карпатська рудна компанія" статей 24, 51 
Кодексу України про надра абзацу 3 статті 11 Закону України "Про основні 
засади держнагляду (контролю) у сфері господ. діяльності" відповідно до 
підпунктів 1,4 пункту 22 Порядку надання спецдозволів, затвердженою 
постановою КМУ від 30-05-2011№615:
1. Зупинити дію спецдозволу №5495 від 19-03-2012 та надати ПрАТ 
"Карпатська рудна компанія" 30 календарних днів для усунення порушень.
8
Відтермінув. дати зупин.
У зв'язку з надходженням листа ПрАТ "Карпатська рудна компанія" від 05-
12-2017 №5-12/17:
НАКАЗУЮ:
1. На часткову зміну наказу Держгеонадр від 13-11-2017 №501 "Про 
зупинення дії спецдозволу №5495 від 19-03-2012" встановити, що наказ 
набирає чинності з 01-03-2018.
9
Поновлення в дії
Поновити. Підстава поновлення постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, абзац 
8 пункту 22.