Довідка щодо спеціального дозволу та його дії
5967
Реєстраційний номер
31-07-2014
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
1. Протокол від 18-09-2015 № 11-15
2. Наказ від 09-10-2015 № 325
п.17 пп.2
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Коломацьке
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Коломацьке
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
49o
49o
49o
49o
49o
49o
47'
47'
47'
46'
46'
46'
7''
47''
24''
41''
0''
30''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
30'
32'
33'
34'
32'
30'
30''
23''
34''
5''
25''
30''
Географічні координати:
Північної 
широти
 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ
10 км на південний захід від м.Валки
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
       9.11 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Газ природний
Конденсат
Супутні:
Етан з газу природного вільного
Пропан з газу природного вільного
Бутани з газу природного вільного
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Родовище Коломацьке
Бутани з газу природного вільного
Супутні
Категорія С1
Категорія С2
5 тис.т
5 тис.т
Газ природний
Запаси 
балансові 
Основні
Категорія С1
Категорія С2
738 млн.куб.м
943 млн.куб.м
Етан з газу природного вільного
Запаси 
балансові 
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
Категорія С2
35 тис.т
46 тис.т
Конденсат
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
10 тис.т
Категорія С2
11 тис.т
Пропан з газу природного вільного
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія С1
11 тис.т
Категорія С2
13 тис.т
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №1591 від 23-09-2008 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування вуглеводнів
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Виконання рекомендацій ДКЗ України, протокол від 23-09-2008
№1591.
Виконання умов:- Мінприроди України - лист від 11-12-2013
№17678/06/10-13;- Держпромгірмнагляду України - лист від 24.09.2012
№ 8249/0/3.1-12/6/12.
3
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
4
Регулярно здійснювати комплекс досліджень (включаючи геофізичні)
та вимірювань з метою контролю за розробкою родовища згідно з
діючими правилами розробки газових та газоконденсатних, нафтових
та газонафтових родовищ.
5
Щорічна звітність перед Держгеонадрами України про стан запасів
вуглеводнів за формою 6-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
30019775
Ідентифікаційний код
4053 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,  ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 26/28
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №8249/0/3.1-12/6/12 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №947-VI від 30-01-2014 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№17678/06/10-13 від 11-12-2013 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років строк дії з 10-04-2014 по 10-04-2034
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 10-04-2034 року
строк дії з 10-04-2014 по 10-04-2034
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 5967 від 31-07-2014 (Дійсний)
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Квитанція № 2400   Дата 10-07-2014   Сума 1624100  в т.ч. ПДВ 270683
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
22-09-2014
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615).
2
Внесення змін
10-08-2016
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня
2011року №615)