Довідка щодо спеціального дозволу та його дії
4096
Реєстраційний номер
16-02-2012
(Дійсний)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
1. Протокол від 28-08-2019 № 9/2019
2. Наказ від 29-08-2019 № 312
п.17 пп.4
Виявлення нових видів корисних копалин  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
п.17 пп.6
Виявлення технічних помилок у отриманому 
спецдозволі  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-
промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням 
нафти і газу (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Площа - Деркачівсько-Войтенківська
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Площа Деркачівсько-Войтенківська
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
50o
50o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
0'
0'
58'
56'
56'
56'
56'
55'
52''
58''
8''
41''
17''
25''
4''
16''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
28'
32'
34'
34'
36'
38'
38'
44'
20''
45''
24''
33''
4''
41''
49''
16''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
57'
56'
56'
55'
56'
55'
55'
55'
31''
19''
57''
59''
24''
57''
59''
1''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
44'
49'
54'
55'
53'
52'
44'
44'
21''
18''
33''
46''
16''
51''
52''
46''
Т.17
Т.18
Т.19
Т.20
Т.21
Т.22
Т.23
Т.24
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
54'
54'
54'
54'
52'
54'
53'
51'
49''
24''
45''
37''
50''
20''
10''
53''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
48'
52'
54'
56'
56'
48'
47'
45'
24''
5''
18''
25''
0''
50''
0''
35''
Т.25
Т.26
Т.27
Т.28
Т.29
Т.30
Т.31
Т.32
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
49o
45'
49'
49'
48'
53'
54'
56'
56'
17''
47''
39''
55''
23''
30''
28''
27''
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
35o
38'
31'
29'
21'
21'
24'
22'
27'
53''
44''
37''
55''
30''
30''
45''
29''
Т.33
Т.34
49o
49o
58'
59'
0''
0''
35o
35o
29'
27'
0''
0''
 
Географічні координати:
Північної 
широти
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ
БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГОДУХІВ
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ВАЛКИ
КОЛОМАЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ КОЛОМАК
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН/СМТ НОВА ВОДОЛАГА
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКІВ
 
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
     497.90 кв.км
(у відповідних одиницях виміру)
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Вид корисної копалини:
Основні:
Газ природний
Газ природний розчинений у нафті
Газ сланцевих товщ
Газ центрально-басейнового типу
Конденсат
Нафта
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
Розробка родовища  
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Площа Деркачівсько-Войтенківська  Державна комісія по запасам 
України протокол №4870 від 19-08-2019 (доповнення)
Площа Деркачівсько-Войтенківська  Державна комісія по запасам 
України протокол №3949 від 26-05-2017 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
пошук і розвідка вуглеводнів у нижньокам'яновугільних відкладах, у разі 
відкриття родовища - дослідно-промислова розробка, геолого-економічна 
оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка.
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
2
Виконання рекомендацій ДКЗ України (протокол від 26-05-2017 №
3949.
Виконання умов:
- Мінприроди - 21-12-2011 №24944/06/10-11;
- Держуправління охоронприроди в Харківській області від 05-12-
2011/екологічна картка № 59/11;
- Харківської обласної ради - рішення від 28-12-2011 №339-VI; 
- Держгірпромнагляду - 20-12-2011 №9736/0/3.1-6/11.
3
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр
України на протязі трьох місяців після затвердження запасів ДКЗ
України.
4
Обов'язкове виконання обсягів та термінів викладених в Програмі
робіт.
5
6
Протягом одного місяця після отримання спеціального дозволу
перереєструвати роботи за формою 3-гр у Держгеонадрах.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до
Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
7
8
Щорічна звітність перед Держгеонадрами України щодо дослідно-
промислової розробки згідно форми 6-гр.
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
30732144
Ідентифікаційний код
4073 М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РИЛЄЄВА, 10-А, 5 ПОВЕРХ, 
ОФІС 518
Адреса :
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ погодження №9736/0/3.1-6/11
від 20-12-2011 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА рішення №339-VI від 28-12-2011 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* 
погодження №24944/06/10-11 від 21-12-2011 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 16-02-2032 року
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 4096 від 16-02-2012 (Дійсний)
Нач.відділу Упр.дозв.аук.
І.В. Тимошенко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 241   Дата 15-02-2011   Сума 109408.44  в т.ч. ПДВ 18235
Квитанція № 239   Дата 13-02-2012   Сума 246700  в т.ч. ПДВ 0
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
28-02-2012
Майновий комплекс  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615).
2
Внесення змін
16-10-2019
Виявлення нових видів корисних копалин  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із зм.).
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із зм.).