Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
5738
Реєстраційний номер
Дата видачі
11-03-2013
(Дійсний)
Підстава надання:
п.8 пп.1
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Бортницьке, Ділянка-№1, Ділянка-№2
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Бортницьке
Ділянка №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
 50° 21' 44.180''
 50° 21' 49.180''
 50° 21' 45.180''
 50° 21' 44.180''
 30° 41' 30.620''
 30° 41' 40.620''
 30° 41' 47.620''
 30° 41' 43.620''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
 50° 21' 45''
 50° 21' 50''
 50° 21' 46''
 50° 21' 45''
 30° 41' 37''
 30° 41' 47''
 30° 41' 54''
 30° 41' 50''
Ділянка №2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
 50° 21' 43.180''
 50° 21' 43.180''
 50° 21' 39.180''
 50° 21' 32.180''
 50° 21' 40.180''
 30° 41' 28.620''
 30° 41' 39.620''
 30° 41' 36.620''
 30° 41' 54.620''
 30° 42' 20.620''
Т.6
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
 50° 21' 26.180''
 50° 21' 28.180''
 50° 21' 27.180''
 50° 21' 20.180''
 50° 21' 05.180''
 30° 42' 33.620''
 30° 42' 40.620''
 30° 42' 40.620''
 30° 42' 39.620''
 30° 41' 46.620''
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
 50° 21' 14.180''
 50° 21' 20.180''
 50° 21' 28.180''
 50° 21' 22.180''
 50° 21' 25.180''
 30° 41' 40.620''
 30° 42' 02.620''
 30° 41' 56.620''
 30° 41' 38.620''
 30° 41' 37.620''
Т.16
 50° 21' 38.180''
 30° 41' 24.620''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
 50° 21' 44''
 50° 21' 44''
 50° 21' 40''
 50° 21' 33''
 50° 21' 41''
 50° 21' 27''
 50° 21' 29''
 50° 21' 28''
 30° 41' 35''
 30° 41' 46''
 30° 41' 43''
 30° 42' 01''
 30° 42' 27''
 30° 42' 40''
 30° 42' 47''
 30° 42' 47''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
Т.16
 50° 21' 21''
 50° 21' 06''
 50° 21' 15''
 50° 21' 21''
 50° 21' 29''
 50° 21' 23''
 50° 21' 26''
 50° 21' 39''
 30° 42' 46''
 30° 41' 53''
 30° 41' 47''
 30° 42' 09''
 30° 42' 03''
 30° 41' 45''
 30° 41' 44''
 30° 41' 31''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Київ - Київ
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
М.КИЇВ
м.Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 
7 км на схід від річки Дніпро
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      82.70 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Бортницьке
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
3023 тис.куб.м
Категорія В
5076 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія С1
Категорія A+B+C1
2415 тис.куб.м
10514 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Не розробляється  
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №2122 від 07-12-2010 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування піску, придатного для дорожнього будівництва, для використання
в якості компонента в'яжучого щільних силікатних бетонів, для рекультивації,
благоустрою, планування
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:- Міністерства екології та природних ресурсів України -
лист від 27-03-2012 №6203/06/10-12;- Держуправління охоронприроди в
м.Києві /екологічна картка від 09-02-2012 б/н/;- Держгірпромнагляду -
лист від 23-09-2011 №1/02-3.1.12/7226;- Київської міської ради III сесії V
скликання - рішення від 28-12-2006 №572/629.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України (п.3.8. протоколу від 07-12-2010
№2122). 
Постійний радіаційний контроль за породами та готовою продукцією на
відповідність вимогам НРБУ-97.
4
5
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед ДНВП "Геоінформ України" згідно з формою 5-
гр.
6
Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання
особливих умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою
про умови користування надрами відповідно до абзацу третього пункту 26
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011
року №615.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
4628646
7300 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД, 
ПРОММАЙДАНЧИК
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №1/02-3.1.12/7226 від 23-
09-2011 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№6203/06/10-12 від 27-03-2012 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА рішення №572/629 від 28-12-2006 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
18 років (вісімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 11-03-2031 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(вісімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Заст. начальника управл.
О.М.Толочко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 141   Дата 27-05-2010   Сума 13683.6  в т.ч. ПДВ 2281
Платіжне доручення № 73   Дата 06-03-2013   Сума 995200  в т.ч. ПДВ 165867
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
21-02-2013
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20-12-2012 по 
справі №2а-10703/12/2670.
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Дію тимчасово припинено
24-11-2017
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 4 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.;
3
Зупинення дії наказу
28-12-2017
Держгеонадр України повідомляє про ухвалу Окружного адмін. суду м.Києва від 
14-12-2017 у справі № 826/16350/17, якою в якості забезпечення 
адміністративного позову зупинено дію наказу  від 24-11-2017 №519 в частині 
зупинення дії спецдозволу №5738 від 11-03-2013:;1. Зупинення дії наказу 
Держгеонадр від 24-11-2017 №519, в частині зупинення дії спецдозволу №5738 від
11-03-2013, наданого ПАТ "Гідромеханізація" до набрання рішенням по справі 
№826/16530/17 законної сили.
4
Дію тимчасово припинено
29-05-2018
Держгеонадра повідомляє ДНВП "Геоінформ України" про постанову 
Київського апеляційного адмін. суду  від 23-04-2018, якою ухвалу Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 14.12.2017 у справі № 826/16350/17, в 
якості забезпечення адмін. позову про зупинення дії наказу Держгеонадр від 24-
11-2017 №519, в частині зупинення дії спецдозволу №5738 від 11-03-2013, 
наданого ПАТ "Гідромеханізація", скасовано.;Постанова Київського 
апеляційного адмін. суду від 23-04-2018 набирає законної сили з моменту 
проголошення 23-04-2018.
5
Скасувати наказ
 
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.04.2018 у справі  
№826/16350/17,залишеного без змін постановою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 07.08.2018, визначено протиправним та скасовано 
наказ Держгеонадр від 24.11.2017 №519, в частині зупинення дії спеціального 
дозволу на користування надрами №5738 від 11.03.2013, наданого ВАТ 
"Гідромеханізація". Визнання  протиправним та скасування наказу 
Держгеонадр від 24.11.2017 №519 "Про анулювання , зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення 
порушень" в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування 
надрами №5738 від 11.03.2013, наданого ВАТ"Гідромеханізація". Постанова 
Київського апеляційного адміністративного суду від 07.08.2018 набрала законної 
сили.
6
Дію тимчасово припинено
31-10-2018
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.;
7
Зупинення дії наказу
25-04-2019
Держгеонадр України повідомляє:;Про ухвалу Окружного адмін.суду м.Києва 
від 12-04-2019 у адмін. справі №640/6291/19, якою заяву ПАТ 
"Гвдромеханізація" про забезпечення адмін. позову - задоволено. Зупинено дію 
наказу Держгеонадр від 31-10-2018 №405 в частині зупинення дії сп.дозволу 
№5738 від 11-03-2013,  до набрання законної сили рішенням суду в даній справі
8
Дію тимчасово припинено
18-07-2019
Держгеонадр України повідомляє:;Постановою Шостого апеляційного адмін. 
суду від 02-07-2019 скасовано ухвалу Окружного адмін. суду м.Києва від 12-04-
2019 у адмін.справі №640/6291/19 про забезпечення адмін.позову ПАТ 
"Гідромеханізація" про вжиття заходів забезпечення позову 
відмовити.;Враховуючи наведене, занести до БД спеціальних дозволів 
відомості:;1.Вважати спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 
11.03.2013, наданий ПАТ "Гідромеханізація" зупиненим наказом Держгеонадр 
від 31.10.2018 №405.;Постанова Шостого апеляційного адмін. суду від 02.07.2019 

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
набрала законної сили 02.07.2019.
9
Скасувати наказ
22-10-2019
Держгеонадра повідомляє ДНВП "Геоінформ України":;Щодо рішення 
Окружного адмін. суду м.Києва від 19.07.2019 у адмін.справі №640/6291/19 
визнано протиправним та скасовано наказ Держгеонадр від 31.10.2018 
№405.;Ухвалою Шостого апеляційного адмін. суду від 11.10.2019 у відкритті 
апеляційного провадження за скаргою Держгеонадр було відмовлено.;Занести до 
бази даних спецдозволів відомості про:;1. Визнання протиправним та скасування
наказу Держгеонадр від 31-10-2018 №405 в частині зупинення дії спецдозволу на 
користування надрами №5738 від 11-03-2013, наданого ПАТ "Гідромеханізація".