Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
5738
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
11-03-2013
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 18-02-2021 № 4-РГ/2021
п.17 пп.1
Внесення змін до особливих умов  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011р. №615 (зміни)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Бортницьке, Ділянка-№1, Ділянка-№2
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку надр,
що надається у 
користування:
Родовище Бортницьке
Ділянка №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
 50° 21' 44.180''
 50° 21' 49.180''
 50° 21' 45.180''
 50° 21' 44.180''
 30° 41' 30.620''
 30° 41' 40.620''
 30° 41' 47.620''
 30° 41' 43.620''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
 50° 21' 45''
 50° 21' 50''
 50° 21' 46''
 50° 21' 45''
 30° 41' 37''
 30° 41' 47''
 30° 41' 54''
 30° 41' 50''
Ділянка №2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
 50° 21' 43.180''
 50° 21' 43.180''
 50° 21' 39.180''
 50° 21' 32.180''
 50° 21' 40.180''
 30° 41' 28.620''
 30° 41' 39.620''
 30° 41' 36.620''
 30° 41' 54.620''
 30° 42' 20.620''
Т.6
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
 50° 21' 26.180''
 50° 21' 28.180''
 50° 21' 27.180''
 50° 21' 20.180''
 50° 21' 05.180''
 30° 42' 33.620''
 30° 42' 40.620''
 30° 42' 40.620''
 30° 42' 39.620''
 30° 41' 46.620''
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
Т.15
 50° 21' 14.180''
 50° 21' 20.180''
 50° 21' 28.180''
 50° 21' 22.180''
 50° 21' 25.180''
 30° 41' 40.620''
 30° 42' 02.620''
 30° 41' 56.620''
 30° 41' 38.620''
 30° 41' 37.620''
Т.16
 50° 21' 38.180''
 30° 41' 24.620''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 50° 21' 44''
 50° 21' 44''
 50° 21' 40''
 50° 21' 33''
 50° 21' 41''
 50° 21' 27''
 50° 21' 29''
 30° 41' 35''
 30° 41' 46''
 30° 41' 43''
 30° 42' 01''
 30° 42' 27''
 30° 42' 40''
 30° 42' 47''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 50° 21' 28''
 50° 21' 21''
 50° 21' 06''
 50° 21' 15''
 50° 21' 21''
 50° 21' 29''
 50° 21' 23''
 30° 42' 47''
 30° 42' 46''
 30° 41' 53''
 30° 41' 47''
 30° 42' 09''
 30° 42' 03''
 30° 41' 45''
Т.15
Т.16
 50° 21' 26''
 50° 21' 39''
 30° 41' 44''
 30° 41' 31''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Київ - Київ
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
М.КИЇВ
м.Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 
7 км на схід від річки Дніпро
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      82.70 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Пісок
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Бортницьке
Пісок
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
Категорія В
1253.09 тис.куб.м
3487.9 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія С1
Категорія A+B+C1
2415 тис.куб.м
7155.99 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Бортницьке Розробка родовища
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 Державна комісія по запасам України протокол №2122 від 07-12-2010 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Мета користування надрами:
видобування піску, придатного для дорожнього будівництва, для використання
в якості компонента в'яжучого щільних силікатних бетонів, для рекультивації,
благоустрою, планування
Недержавне
Джерело фінансування робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:
- Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від 27-03-
2012 №6203/06/10-12;
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища
в м.Києві /екологічна картка від 09-02-2012 б/н/;
- Держгірпромнагляду - лист від 23-09-2011 №1/02-3.1.12/7226;
- Київської міської ради III сесії V скликання - рішення від 28-12-2006
№572/629.
2
Виконання рекомендацій ДКЗ України (протокол від 07-12-2010 №2122). 
3
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Постійний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та
продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
5
6
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України
згідно з формою 5-ГР.
Обов'язкове виконання обсягів та термінів, викладених в програмі робіт.
 
Дотримання вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ"
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
Ідентифікаційний код
4628646
7300 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД, 
ПРОММАЙДАНЧИК
Адреса
:
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №1/02-3.1.12/7226 від 23-
09-2011 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист 
№6203/06/10-12 від 27-03-2012 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА рішення №572/629 від 28-12-2006 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
18 років (вісімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 11-03-2031 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(вісімнадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
; background:#adadad"
 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування ка
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № 141   Дата 27-05-2010   Сума 13683.6  в т.ч. ПДВ 2281
Платіжне доручення № 73   Дата 06-03-2013   Сума 995200  в т.ч. ПДВ 165867
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
Наказ 87 від 21-02-2013
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20-12-2012 по 
справі №2а-10703/12/2670.
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
2
Дію тимчасово припинено
Наказ 519 від 24-11-2017
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 4 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.;
3
Зупинення дії наказу
Лист 2315-14/17 від 28-12-2017
Держгеонадр України повідомляє про ухвалу Окружного адмін. суду м.Києва від 
14-12-2017 у справі № 826/16350/17, якою в якості забезпечення 
адміністративного позову зупинено дію наказу  від 24-11-2017 №519 в частині 
зупинення дії спецдозволу №5738 від 11-03-2013:;1. Зупинення дії наказу 
Держгеонадр від 24-11-2017 №519, в частині зупинення дії спецдозволу №5738 від
11-03-2013, наданого ПАТ "Гідромеханізація" до набрання рішенням по справі 
№826/16530/17 законної сили.
4
Дію тимчасово припинено
Лист 9202/03/14-18 від 29-05-2018
Держгеонадра повідомляє ДНВП "Геоінформ України" про постанову 
Київського апеляційного адмін. суду  від 23-04-2018, якою ухвалу Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 14.12.2017 у справі № 826/16350/17, в 
якості забезпечення адмін. позову про зупинення дії наказу Держгеонадр від 24-
11-2017 №519, в частині зупинення дії спецдозволу №5738 від 11-03-2013, 
наданого ПАТ "Гідромеханізація", скасовано.;Постанова Київського 
апеляційного адмін. суду від 23-04-2018 набирає законної сили з моменту 
проголошення 23-04-2018.
5
Скасувати наказ
 
6
Дію тимчасово припинено
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.04.2018 у справі  
№826/16350/17,залишеного без змін постановою Київського апеляційного 
адміністративного суду від 07.08.2018, визначено протиправним та скасовано 
наказ Держгеонадр від 24.11.2017 №519, в частині зупинення дії спеціального 
дозволу на користування надрами №5738 від 11.03.2013, наданого ВАТ 
"Гідромеханізація". Визнання  протиправним та скасування наказу 
Держгеонадр від 24.11.2017 №519 "Про анулювання , зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення 
порушень" в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування 
надрами №5738 від 11.03.2013, наданого ВАТ"Гідромеханізація". Постанова 
Київського апеляційного адміністративного суду від 07.08.2018 набрала законної 
сили.
Наказ 405 від 31-10-2018
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для 
усунення порушень.;
7
Зупинення дії наказу
Лист 7732/03/14-19 від 25-04-2019
Держгеонадр України повідомляє:;Про ухвалу Окружного адмін.суду м.Києва 
від 12-04-2019 у адмін. справі №640/6291/19, якою заяву ПАТ 
"Гвдромеханізація" про забезпечення адмін. позову - задоволено. Зупинено дію 
наказу Держгеонадр від 31-10-2018 №405 в частині зупинення дії сп.дозволу 
№5738 від 11-03-2013,  до набрання законної сили рішенням суду в даній справі
8
Дію тимчасово припинено
Лист 13116/14/14-19 від 18-07-2019
Держгеонадр України повідомляє:;Постановою Шостого апеляційного адмін. 
суду від 02-07-2019 скасовано ухвалу Окружного адмін. суду м.Києва від 12-04-
2019 у адмін.справі №640/6291/19 про забезпечення адмін.позову ПАТ 
"Гідромеханізація" про вжиття заходів забезпечення позову 
відмовити.;Враховуючи наведене, занести до БД спеціальних дозволів 
відомості:;1.Вважати спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 
11.03.2013, наданий ПАТ "Гідромеханізація" зупиненим наказом Держгеонадр 
від 31.10.2018 №405.;Постанова Шостого апеляційного адмін. суду від 02.07.2019 
набрала законної сили 02.07.2019.
9
Скасувати наказ
Лист 21399/03/14-19 від 22-10-2019
Держгеонадра повідомляє ДНВП "Геоінформ України":;Щодо рішення 
Окружного адмін. суду м.Києва від 19.07.2019 у адмін.справі №640/6291/19 
визнано протиправним та скасовано наказ Держгеонадр від 31.10.2018 
№405.;Ухвалою Шостого апеляційного адмін. суду від 11.10.2019 у відкритті 
апеляційного провадження за скаргою Держгеонадр було відмовлено.;Занести до 
бази даних спецдозволів відомості про:;1. Визнання протиправним та скасування
наказу Держгеонадр від 31-10-2018 №405 в частині зупинення дії спецдозволу на 
користування надрами №5738 від 11-03-2013, наданого ПАТ "Гідромеханізація".
10
Внесення змін
Угода № 5738 Дата 22-12-2021
Наказ 183 від 23-02-2021
Внесення змін до особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011р. №615 (зміни)

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)