Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
6189
Реєстраційний номер
Дія зупинена з 14-09-2021
Дата видачі
13-03-2017
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 10-09-2021 № 20-РГ/2021
п.8 пп.1
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
Вид користування надрами:
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Родовище - Жиричі
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Жиричі
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Волинська - Ковельський
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК
РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ РАТНЕ
інформація з обмеженим доступом
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Руди самородно-мідні
Супутні:
Золото
Срібло
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
 Державна комісія по запасам України протокол №3769-ДСК від 20-12-2016 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування комплексних мідних руд
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України -
накази від 27.12.2016 №540, від 31.01.2017 №36.
Виконання умов Волинської обласної ради - рішення від 14.07.2016 №6/24,
від 02.02.2017 №10/56.
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України /пункт 3.8 протоколу від 20.12.2016
№3769-ДСК/.
4
Протягом трьох років з моменту отримання спеціального дозволу на
користування надрами опрацювати та подати на державну експертизу до
ДКЗ України матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів
основних та супутніх корисних компонентів ділянки мідних руд Жиричі на
підставі результатів додаткових робіт згідно із рекомендаціями ДКЗ України.
5
6
Під час детальної геолого-економічної оцінки ділянки мідних руд Жиричі
опрацювати параметри кондицій з врахуванням промислової розробки
відповідно до Положення про порядок розробки та обгрунтування кондицій
на мінеральну сировину для підрахунку твердих корисних копалин,
затвердженого наказом ДКЗ України від 07.12.2005 №300 та зареєстрованим
в Мінюсті україни від 25.01.2006 №65/11939.
До початку видобувних робіт визначити на підставі додаткових
технологічних досліджень кількісні та якісні показники концентратів, що
відповідатимуть діючим стандартам товарної продукції гірничодобувного
підприємства.
7
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
8
9
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно
з формою 5-гр. 
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС" ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
40422121
43027 ВОЛИНСЬКА ОБЛ, М,ЛУЦЬК, МАЙДАН КИЇВСЬКИЙ, БУД.9
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ №36 від 
31-01-2017 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ №540 від
27-12-2016 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА  №6/24 від 14-07-2016 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА  №10/56 від 02-02-2017 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
20 років (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 13-03-2037 року

Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
(двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 6189 від 13-03-2017 (Дійсний)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 19   Дата 03-03-2017   Сума 21806900  в т.ч. ПДВ 3634483
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Дійсний
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 6189 Дата 13-03-2017
Наказ 68 від 08-02-2017
2
Відтермінувати дату зупинки
Власні кошти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року
№615)
Наказ 436 від 10-06-2021
Зупинити з 01.09.2021
3
Дію тимчасово припинено
Наказ 662 від 14-09-2021
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, 
підпункти 1, 3 пункту 21).2. Внести зміни до наказу від 10.06.2021 №436 в 
частині доповнення підстав зупинення дії  дозволу.3. Надати термін на 
усунення порушень до 01.12.2021.