Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4074
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
18-10-2006
(Дійсний)
Підстава надання:
п.16 пп.1
Закон про дозвільну систему  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Райківське, Ділянка-кар'єр №1
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Родовище Райківське
Ділянка кар'єр №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 49° 59' 09.040''
 49° 59' 12.040''
 49° 59' 07.040''
 49° 59' 02.040''
 49° 58' 57.040''
 49° 58' 51.040''
 28° 29' 36.590''
 28° 29' 53.590''
 28° 29' 59.590''
 28° 30' 07.590''
 28° 30' 18.600''
 28° 30' 17.600''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Система координат Pulkovo42
 49° 58' 54.040''
 49° 58' 52.040''
 49° 58' 53.040''
 49° 58' 56.040''
 49° 58' 55.040''
 49° 59' 00.040''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
 28° 30' 12.600''
 28° 30' 02.600''
 28° 29' 56.600''
 28° 29' 50.590''
 28° 29' 46.590''
 28° 29' 37.590''
 49° 59' 10''
 49° 59' 13''
 49° 59' 08''
 49° 59' 03''
 49° 58' 58''
 49° 58' 52''
 49° 58' 55''
 49° 58' 53''
Т.13
Т.14
 28° 29' 43''
 28° 30' 00''
 28° 30' 06''
 28° 30' 14''
 28° 30' 25''
 28° 30' 24''
 28° 30' 19''
 28° 30' 09''
 49° 59' 02.040''
 49° 59' 06.040''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 28° 29' 40.590''
 28° 29' 40.590''
 49° 58' 54''
 49° 58' 57''
 49° 58' 56''
 49° 59' 01''
 49° 59' 03''
 49° 59' 07''
 28° 30' 03''
 28° 29' 57''
 28° 29' 53''
 28° 29' 44''
 28° 29' 47''
 28° 29' 47''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Житомирська - Бердичівський (Швайківська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЖИТОМИР
БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН/М.БЕРДИЧІВ
0.5 км на північний захід від с.Райки
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      28.60 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Граніт порушений вивітрюванням
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Ділянка кар`єр №1
Граніт
Основні
Запаси 
Категорія А
639.16 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
балансові 
Граніт порушений вивітрюванням
 дозволу на 
користування надрами:
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
2409.396 тис.куб.м
Категорія В
1966 тис.куб.м
Категорія С1
8403.704 тис.куб.м
Категорія A+B+C1
12779.1 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Райківське Розробка родовища з 1962 року                     
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 Державна комісія по запасам СРСР протокол №6626 від 23-08-1972 (Акт 
розподілу запасів від 23-01-1980)
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
видобування гранітів, придатних в якості сировини для отримання блоків, тесаних 
виробів, буту та щебеню будівельного
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України - наказ
від 03.03.2017 №106.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
3
4
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно
з формою 5-гр. 
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№73)"
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
8680000
13333 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., БЕРДИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.РАЙКИ, 
ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 1
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ №106 від 
03-03-2017 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
30 років до 18 (вісімнадцятого) жовтня 2036 року
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 18-10-2036 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
 до 18 (вісімнадцятого) жовтня 2036 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 4074 від 22-07-2019 (Переоформлення)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:

Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Т.в.о.нач.упр.дозв.аук.ді
І.В. Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 50   Дата 05-04-2007   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
 
2
Дію тимчасово припинено
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 588 від 05-11-2009
відсутність у надрокористувача ліцензії на відповідний вид господарської 
діяльності; порушення надрокористувачем умов користування надрами, 
передбачених дозволом, або відповідною угодою; порушення вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та 
раціональне використання надр.
3
Поновлення в дії
Наказ 9 від 10-01-2011
4
Переоформлення
усунення надрокористувачем причин, що привели до зупинення дії 
спеціального дозволу.
Угода № 4074 Дата 19-03-2013
Наказ 17 від 17-01-2013
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
5
Дію тимчасово припинено
Наказ 255 від 16-08-2016
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів для
усунення порушень.
6
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
7
Продовження строку дії
Угода № 4074 Дата 14-07-2017
Наказ 221 від 16-05-2017
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615 (із з)
8
Переоформлення
Угода № 4074 Дата 22-07-2019
Наказ 273 від 03-08-2018
9
Дію тимчасово припинено
Закон про дозвільну систему  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
Наказ 85 від 10-03-2020
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 3 пункту 21). ;Внести зміни до пункту 10 додатка 1 до наказу від 
16-08-2016  №255 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу. 
Надати 30 календарних днів на усунення порушень.
10
Скасувати наказ
Лист 15787/01/02-21 від 09-09-2021
Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 16.03.2021
у справі № 240/15850/20, залишеним в силі постановою Сьомого 
апеляційного адміністративного суду від 02.08.2021 скасовано наказ 
Держгеонадр від 10.03.2020 року №85 в частині, що стосується 
Державного підприємства "Підприємство державної кримінально-
виконавчої служби України (№73)". Наказ від 16.08.2016 №255 є чинним (дія
дозволу зупинена).