Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
461
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
28-02-1996
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 03-09-2020 № 9-РГ/2020
п.14
п.16 пп.1
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
Закон про дозвільну систему  (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Родовище - Климентовицьке, Ділянка-№1, Ділянка-№2
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Климентовицьке
Ділянка №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
 50° 13' 51''
 50° 13' 51''
 50° 13' 44''
 50° 13' 42''
 27° 07' 02''
 27° 07' 10''
 27° 07' 11''
 27° 07' 00''
Ділянка №2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Система координат Pulkovo42
°'''
°'''
°'''
°'''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
°'''
°'''
°'''
°'''
 50° 13' 29''
 50° 13' 31''
 50° 13' 27''
 50° 13' 17''
 50° 13' 11''
 50° 12' 55''
 50° 12' 59''
 50° 13' 09''
 27° 07' 03''
 27° 07' 12''
 27° 07' 13''
 27° 07' 21''
 27° 07' 15''
 27° 07' 13''
 27° 06' 58''
 27° 06' 49''
Т.9
Т.10
Т.11
 50° 13' 16''
 50° 13' 19''
 50° 13' 27''
 27° 06' 50''
 27° 06' 51''
 27° 07' 03''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Хмельницька - Шепетівський (Судилківська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ШЕПЕТІВКА
1 км на південь від с.Климентовичі
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
      47.90 га
       4.50 га
Площа об'єкта, території:
      43.40 га
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Основні:
Гнейс
Граніт
Гранодіорит
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Климентовицьке
Гранодіорит
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія В
4235.886 тис.куб.м
Категорія С1
11669.778 тис.куб.м
Категорія B+C1
15905.664 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Климентовицьке Розробка родовища з 1956 року                     
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Родовище Климентовицьке  Українська територіальна комісія по запасам протокол
№1239 від 28-11-1955 
Родовище Климентовицьке  Державна комісія по запасам України протокол №1716 
від 13-03-2009 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
видобування гранодіоритів, гранітів та гнейсів придатних для виробництва каменю
бутового та щебеню для бетонів
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України - листи від 25.08.2020 №25/2-22/3265-20, від 16.03.2021 №25/2-
22/5354-21;- Висновку з оцінки впливу на довкілля від 11.01.2019 №7-03/12-
20187181270/1.
2
Обов'язкове виконання обсягів та термінів, викладених в Програмі робіт.
3
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
4
5
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Держгеонадра України згідно з формою 5-гр.
6
Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом
України "Про оцінку впливу на довкілля", без дотримання вимог зазначеного
Закону.. Виконання екологічних умов провадження планової діяльності,
визначених Висновком з  оцінки впливу на довкілля.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№98)
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
8681040
30430 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ШЕПЕТІВСЬКИЙ Р-Н, С.КЛИМЕНТОВИЧІ
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ лист
№25/2-22/5354-21 від 16-03-2021 
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ лист

надрами:
№25/2-22/3265-20 від 25-08-2020 
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
40 років продовжено строк дії на 20 (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 28-02-2036 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено строк дії на 20 (двадцять) років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 461 від 08-06-2021 (Переоформлення)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Голова Держгеонадр
Р.Є.Опімах
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Платіжне доручення №    Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 001   Дата 25-01-2011   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Платіжне доручення № 487   Дата 24-12-2020   Сума 830441  в т.ч. ПДВ 138407
1
Дійсний
 
2
Переоформлення
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 461 Дата 13-01-2011
Наказ 575 від 21-12-2010
Реорганізація юридичної особи (надрокористувача)  (Постанова КМ №596 
від 23-06-2010)
3
Переоформлення
Угода № 461 Дата 23-04-2013
Наказ 536 від 02-11-2012
4
Закінчення строку дії
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
5
Продовження строку дії
Угода № 461 Дата 08-06-2021
Наказ 384 від 09-09-2020
6
Переоформлення
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615 (із з)
Угода № 461 Дата 08-06-2021
Наказ 385 від 09-09-2020
Закон про дозвільну систему  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)