Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4657
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
28-12-2007
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 14-07-2021 № 14-РГ/2021
п.14
п.17 пп.6
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року 
№615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Новоданилівське, Кар'єр-№1, Кар'єр-№2
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Новоданилівське
Кар'єр №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 47° 58' 27.160''
 47° 58' 30.160''
 47° 58' 32.160''
 47° 58' 21.160''
 47° 58' 19.160''
 47° 58' 20.160''
 32° 47' 31.000''
 32° 47' 35.000''
 32° 47' 42.000''
 32° 47' 48.000''
 32° 47' 43.000''
 32° 47' 38.000''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 47° 58' 28''
 47° 58' 31''
 47° 58' 33''
 47° 58' 22''
 47° 58' 20''
 47° 58' 21''
 32° 47' 37''
 32° 47' 41''
 32° 47' 48''
 32° 47' 54''
 32° 47' 49''
 32° 47' 44''
Кар'єр №2
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 47° 58' 49.160''
 47° 58' 53.160''
 47° 58' 51.160''
 47° 58' 48.160''
 47° 58' 37.160''
 47° 58' 35.160''
 32° 47' 26.000''
 32° 47' 35.000''
 32° 47' 37.000''
 32° 47' 36.000''
 32° 47' 40.000''
 32° 47' 40.000''
Т.7
Т.8
Т.9
Система координат Pulkovo42
 47° 58' 32.160''
 47° 58' 32.160''
 47° 58' 40.160''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
 32° 47' 33.000''
 32° 47' 29.000''
 32° 47' 26.000''
 47° 58' 50''
 47° 58' 54''
 47° 58' 52''
 47° 58' 49''
 47° 58' 38''
 47° 58' 36''
 47° 58' 33''
 47° 58' 33''
 32° 47' 32''
 32° 47' 41''
 32° 47' 43''
 32° 47' 42''
 32° 47' 46''
 32° 47' 46''
 32° 47' 39''
 32° 47' 35''
Т.9
 47° 58' 41''
 32° 47' 32''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Миколаївська - Баштанський (Казанківська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ
КАЗАНКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ КАЗАНКА
2.5 км на схід від з.ст.Новоданилівка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
      20.80 га
       8.20 га
Площа об'єкта, території:
      12.60 га
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Основні:
Граніт
Граніт порушений вивітрюванням
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Новоданилівське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
2095.55 тис.куб.м
Категорія В
1135.014 тис.куб.м
Категорія A+B
3230.564 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Граніт порушений вивітрюванням
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
693 тис.куб.м
Категорія В
278 тис.куб.м
Категорія A+B
971 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Новоданилівське Розробка родовища
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
 Державна комісія по запасам СРСР протокол №9982 від 04-06-1986 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Мета користування надрами:
видобування незміненого граніту, придатного для видобутку блоків та 
виробництва плит і облицювальних виробів з них, порушені вивітрюванням граніти
та відходи видобування придатні для виробництва бортового каменю, щебеню 
будівельного та каменю бутового.
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов:- Міністерства екології та природних ресурсів України - лист
від 04-08-2015 №5/3-6/9453-15;- Державної екологічної інспекції у
Миколаївській області /екологічна картка від 30-07-2015 №1/24/;-
Держгірпромнагляду України - лист від 03-08-2015 №3961/0/3.1-12/6/15.
2
3
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукціїз
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
4
Щорічна звітність перед Держгеонадрами України згідно з формою 5-гр.
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№93)
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
8680543
56022 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., КАЗАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОДАНИЛІВКА
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №3961/0/3.1-12/6/15 від 03-08-2015 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* лист №5/3-
6/9453-15 від 04-08-2015 

 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
28 років строк дії продовжено до 11 серпня 2035 року на 20 років
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
(зазначається цифрами та словами кількість років)
до 11-08-2035 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
строк дії продовжено до 11 серпня 2035 року на 20 років
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 4657 від 12-04-2016 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Нач. управл. надрокорист.
Д.В.Абрамович
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 63   Дата 17-04-2008   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
 
2
Переоформлення
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 4657 Дата 30-08-2013
Наказ 575 від 23-11-2012
3
Закінчення строку дії
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
4
Продовження строку дії
Угода № 4657 Дата 12-04-2016
Наказ 378 від 18-11-2015
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615) з 11-08-2015 до 11-08-2035 на 20 років.;Виявлення 
технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615).
5
Дію тимчасово припинено
Наказ 85 від 10-03-2020
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 3 пункту 21).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних днів 
на усунення порушень.;
6
Зупинення дії наказу
Лист 11215/07/07-20 від 27-07-2020
1.Про ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.06.2020
у адміністративній справі № 640/13486/20, якою заяву ДП "Підприємство 
Державної кримінально-виконавчої служби України (№93)" про 
забезпечення позову - задоволено. ;2. Зупинення дії наказу Держгеонадр 
від 10.03.2020 № 85 в частині зупинення дії спеціального дозволу на 
користування надрами № 4657 від 28.12.2007, наданого ДП "Підприємство 
Державної кримінально-виконавчої служби України(№ 93)", до набрання 
законної сили судовим рішенням по суті в адміністративній справі № 
640/13486/20.;3. Ухвала набирає чинності з 24.06.2020.;
7
Дію тимчасово припинено
Лист 12416/01/02-21 від 27-07-2021
Постановою Верховного суду України від 14.07.2021 ухвалу Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 24.06.2020 та постанову Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 07.10.2020 у адміністративній 
справі №640/13486/20 скасовано.
8
Поновлення в дії
Наказ 525 від 15-07-2021
Поновити. Підстава поновлення - постанова КМУ від 30.05.2011 № 615, 
абзац 12 пункту 21