Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4776
Реєстраційний номер
Дія зупинена з 03-06-2020
Дата видачі
18-11-2008
(Дійсний)
Підстава надання:
Протокол від 02-06-2020 № 4-РГ/2020
п.17 пп.6
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року 
№615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Родовище - Костянтинівське
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Костянтинівське
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 47° 50' 57.060''
 47° 50' 53.060''
 47° 50' 43.060''
 47° 50' 37.060''
 47° 50' 28.060''
 47° 50' 25.060''
 31° 07' 59.950''
 31° 08' 10.950''
 31° 08' 19.950''
 31° 08' 14.950''
 31° 08' 09.950''
 31° 08' 01.950''
Т.7
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
 47° 50' 30.060''
 47° 50' 32.060''
 47° 50' 34.060''
 47° 50' 35.060''
 47° 50' 37.060''
 47° 50' 38.060''
 31° 07' 50.950''
 31° 07' 51.950''
 31° 07' 47.950''
 31° 07' 48.950''
 31° 07' 47.950''
 31° 07' 52.950''
Т.13
Т.14
 47° 50' 46.060''
 47° 50' 52.060''
 31° 07' 55.950''
 31° 07' 52.950''
Система координат Pulkovo42
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
 47° 50' 58''
 47° 50' 54''
 47° 50' 44''
 47° 50' 38''
 47° 50' 29''
 47° 50' 26''
 47° 50' 31''
 31° 08' 06''
 31° 08' 17''
 31° 08' 26''
 31° 08' 21''
 31° 08' 16''
 31° 08' 08''
 31° 07' 57''
Т.8
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
 47° 50' 33''
 47° 50' 35''
 47° 50' 36''
 47° 50' 38''
 47° 50' 39''
 47° 50' 47''
 47° 50' 53''
 31° 07' 58''
 31° 07' 54''
 31° 07' 55''
 31° 07' 54''
 31° 07' 59''
 31° 08' 02''
 31° 07' 59''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Миколаївська - Вознесенський (Южноукраїнська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ
АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ АРБУЗИНКА
0.5 км на північний захід від с.Костянтинівка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      40.70 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Граніт порушений вивітрюванням
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Костянтинівське
Граніт
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
150 тис.куб.м
Категорія В
1276.584 тис.куб.м
Категорія С1
1485 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
Категорія A+B+C1
2911.584 тис.куб.м
Граніт порушений вивітрюванням
Основні
Запаси 
балансові 
Категорія А
3207.663 тис.куб.м
Категорія В
3308.7 тис.куб.м
Категорія С1
2890.4 тис.куб.м
Категорія A+B+C1
9406.763 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Костянтинівське Розробка родовища з 1962 року                     
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Родовище Костянтинівське  Державна комісія по запасам СРСР протокол №6620 
від 16-08-1972 
Родовище Костянтинівське ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Науково-технічна рада протокол №215 від 29-12-2008 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
видобуванням гранітів, придатних  в якості сировини для виробництва 
облицювального каменю, щебеню та каменю бутового
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
2
Виконання умов Мінприроди - наказ від 18.05.2018 №160, протокол засідання
Комісії з питань погодження надання надр у користування Мінприроди від
17.05.2018  №41 (підпункт 3 пункту 2).
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
3
4
Щорічна звітність перед Держгеонадрами  щодо руху запасів за формою 5-
гр.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
5
Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом
України "Про оцінку впливу на довкілля", без дотримання вимог зазначеного
Закону. Виконання екологічних умов провадження планової діяльності,
визначених згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№83)"
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
8680537
55340 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., АРБУЗИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОСТЯНТИНІВКА, 
ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 1
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ №160 від 
18-05-2018 протокол засідання Комісії з питань погодження надання надр у 
користування Мінприроди від 17.05.2018  №41 (підпункт 3 пункту 2).
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
27 років  до 11 (одинадцятого) грудня 2035 року

Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
(зазначається цифрами та словами кількість років)
до 11-12-2035 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
 до 11 (одинадцятого) грудня 2035 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)
№ 4776 від 11-10-2018 (Переоформлення)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Нач.відділу Упр.дозв.аук.
І.В. Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 262   Дата 10-09-2008   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
Наказ 557 від 30-10-2008
2
Переоформлення
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Угода № 4776 Дата 19-12-2013
Наказ 47 від 07-02-2013
попередня назва - Арбузинська виправна колонія №83 управління 
державного департаменту України з питань виконання покарань у 
Миколаївській області
3
Дію тимчасово припинено
Наказ 165 від 19-06-2015
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 5, 8 пункту 22).;2. Надрокористувачу надати 30 календарних 
днів для усунення порушень.
4
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
5
Продовження строку дії
Угода № 4776 Дата 11-10-2018
Наказ 226 від 04-07-2018
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615 (із з)
6
Переоформлення
Угода № 4776 Дата 11-10-2018
Наказ 228 від 04-07-2018
7
Внесення змін
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)
Угода № 4776 Дата 11-12-2019
Наказ 206 від 27-06-2019
Виявлення технічних помилок у отриманому спецдозволі  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)
8
Дію тимчасово припинено
 
1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 3 пункту 21).;2. Внести зміни до пункту 2 додатка 2 до наказу від 
26.11.2018 №443 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу.
9
Дію тимчасово припинено
Наказ 196 від 03-06-2020

1. Зупинити дію дозволу. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615, 
підпункт 1, 3 пункту 21).;2. Внести зміни до пункту 11 додатка 2 до наказу від 
19.06.2015 №165 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу.;3. 
Надати 30 календарних днів для усунення порушень.