Інформація щодо спеціального дозволу
(вартість геологічної інформації,
надання/продаж та інше)
4836
Реєстраційний номер
 
Дата видачі
26-12-2008
(Дійсний)
Підстава надання:
20-07-2017 № 8/2017
п.14
п.17 пп.2
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615)
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011року №615)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або Кабінету
Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про розподіл
продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або протокол
аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони України для того,
навколишнє середовище)
Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Відомості про ділянку 
надр, що надається
у користування:
Родовище - Старо-Бабанівське, Ділянка-№1
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Старо-Бабанівське
Ділянка №1
Ітераційний перерахунок в систему координат WGS84
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
 48° 49' 22.080''
 48° 49' 22.080''
 48° 49' 23.080''
 48° 49' 24.080''
 48° 49' 16.080''
 48° 49' 13.080''
 30° 22' 40.810''
 30° 22' 41.810''
 30° 22' 42.810''
 30° 22' 45.810''
 30° 22' 50.810''
 30° 22' 41.810''
Т.7
Т.8
Система координат Pulkovo42
 48° 49' 17.080''
 48° 49' 20.080''
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
 30° 22' 39.810''
 30° 22' 39.810''
 48° 49' 23''
 48° 49' 23''
 48° 49' 24''
 48° 49' 25''
 48° 49' 17''
 48° 49' 14''
 48° 49' 18''
 48° 49' 21''
 30° 22' 47''
 30° 22' 48''
 30° 22' 49''
 30° 22' 52''
 30° 22' 57''
 30° 22' 48''
 30° 22' 46''
 30° 22' 46''
Географічні координати:
Північної 
широти
Східної 
довготи
Місцезнаходження 
за КАТОТТГ
Черкаська - Уманський (Дмитрушківська) 
Область - район 
(громада)
Місцезнаходження
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ
УМАНСЬКИЙ РАЙОН/М.УМАНЬ
2,5 км на південь від с.Старі Бабани
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Адміністративна область:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
       4.90 га
Площа об'єкта, території:
(у відповідних одиницях виміру)
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
Основні:
Граніт
Супутні:
Граніт порушений вивітрюванням
Вид корисної копалини:
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Родовище Старо-Бабанівське
Граніт
Основні
Запаси 
Категорія В
771 тис.куб.м
Загальна кількість запасів
на час надання 
спеціального

(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
балансові 
Граніт порушений вивітрюванням
 дозволу на 
користування надрами:
Супутні
Запаси 
балансові 
Категорія В
55 тис.куб.м
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Родовище Старо-Бабанівське Розробка родовища
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
Ступінь освоєння надр:
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
Родовище Старо-Бабанівське  Державна комісія по запасам СРСР протокол 
№4521 від 10-02-1965 
Родовище Старо-Бабанівське  Державна комісія по запасам України протокол 
№3438 від 22-10-2015 
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
видобування незмінених гранітів, придатних для виробництва блоків та 
облицювальних виробів для зовнішнього облицювання будівель, порушені 
вивітрюванням та відходи гранітів придатні для виробництва каменю бутового та 
щебеню для дорожнього будівництва за межами населених пунктів
Мета користування надрами:
Недержавне
Джерело фінансування 
робіт:
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Особливі умови:
1
Виконання умов Держгірпромнагляду України від 27.01.2016 №92/0/2-
06/6/16.
2
3
Виконання рекомендацій ДКЗ України /п.3.10 протоколу від 22.10.2015
№3438.
Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з
неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
4
5
Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів  до Державного
бюджету згідно з чинним законодавством.
Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно
з формою 5-гр. 
(Особливі умови користування надрами, які повинні зберігатися 
надрокористувачем в ході надрокористування)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№92)
Відомості про власника:
Найменування - для 
юридичної особи або 
фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я, 
по батькові:
Ідентифікаційний код
8681063
20330 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., УМАНСЬКИЙ Р-Н, С.СТАРІ БАБАНИ
Адреса
:
Відомості про погодження 
надання спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ лист №92/0/2-06/6/16 від 27-01-2016 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* погодження 
№б/н вважається погодженим згідно з пунктом 9 Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів 
України від 30.05.2011 №615
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про пого
28 років до 14 (чотирнадцятого) березня 2036 року
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
(зазначається цифрами та словами кількість років)
до 14-03-2036 року
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
продовжено до 14 (чотирнадцятого) березня 2036 року
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, внесення 
змін)

№ 4836 від 16-11-2016 (Продовження строку дії)
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
В.о. нач. управл. надрок.
І.В.Тимошенко
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Платіжне доручення № -   Дата    Сума 0  в т.ч. ПДВ 0
Платіжне доручення № 572   Дата 19-12-2008   Сума 340  в т.ч. ПДВ 0
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
1
Переоформлення
Наказ 647 від 12-12-2008
2
Дію тимчасово припинено
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
Наказ 626 від 24-11-2009
відсутність у надрокористувача ліцензії на відповідний вид господарської 
діяльності; порушення надрокористувачем умов користування надрами, 
передбачених дозволом, або відповідною угодою; порушення вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та 
раціональне використання надр; невнесення протягом шести місяців збору 
за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.
3
Поновлення в дії
Наказ 574 від 21-12-2010
усунення надрокористувачем причин, що привели до зупинення дії 
спеціального дозволу.
4
Переоформлення
Угода № 4836 Дата 07-02-2013
Наказ 482 від 08-10-2012
Переоформлення дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615)
5
Закінчення строку дії
 
Зареєстрована заява на продовження спецдозволу.
6
Продовження строку дії
Угода № 4836 Дата 16-11-2016
Наказ 362 від 20-10-2016
Продовження строку дії дозволу  (Постанова Кабінету Міністрів України від
30 травня 2011року №615)
7
Внесення змін
Угода № 4836 Дата 16-11-2016
Наказ 369 від 25-10-2016
8
Внесення змін
Зміна особливих умов  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня
2011року №615)
Угода № 4836 Дата 15-02-2018
Наказ 349 від 01-08-2017
Правонаступництво у результаті реорганізації  (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2011року №615 (із з)Правонаступництво у 
результаті реорганізації  (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011року №615 (із з)