ВОДИ ПІДЗЕМНІ
Родовища підземних питних і технічних вод
374101
Паспорт № 
БАХМАЦЬКЕ
Родовище
БАХМАЦЬКА 1
Ділянка
не розробляється
Ступінь промислового освоєння:
Господарсько-питне    
Тип вод за використанням: 
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Днiпровсько-Донецький артезіанський басейн
р.Борзенка
Басейн підземних вод 
Водозабiрна свердловина
Річковий басейн
Тип водозабірної споруди
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ
геологічний індекс та назва водоносного
горизонту
A,FQ1-2 - Водоносний нижньо-середньочетвертинний алювiальний i водно-
льодовиковий горизонт
літологія 
Пісок крупнозернистий
глибина
покрівлі,
м
глибинв
підошви,
м
рівень
води,
м
напір над
покрівлею,
м
опробування:
дебіт,м3,добу
зниження,
м
мінералізація,
г/дм3
   34.00
   49.00
    4.20
   28.30
   432.00
    2.90
     0.600
   35.00
   51.50
    5.70
   30.80
  1210.00
    9.00
     0.700
MIN
MAX
Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва
тип води:
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
Катего-
рія за-
пасів
Запаси балансові
(видобувні) по класах
111      121        122
Запаси
загальні
Запаси позабалансові
(залишкові) по класах
211      221        222
Запаси з не-
визначеним
промисл.
значенням
Видобуток
за
2020р.
Втрати
за
2020р.
Індекс водоносного
горизонту
Одиниця
виміру
A,FQ1-2
A
     9.700
     9.700
тис. м3/добу
B
     4.800
     4.800
C1
     5.000
     5.000
Всього
    14.500
     5.000
    19.500
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Автор (складач)
Рік затвердження
(зміни)
Номер зберігання
в Геоінформ
1978
Води питні
  Комар В. А.; Николенко А.А.
41050
Звіт