ВОДИ ПІДЗЕМНІ
Родовища підземних питних і технічних вод
390004
Паспорт № 
НІЖИНСЬКЕ
Родовище
НІЖИНСЬКА
Ділянка
не розробляється
Ступінь промислового освоєння:
Господарсько-питне    Господарсько-питне    
Тип вод за використанням: 
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Днiпровсько-Донецький артезіанський басейн
р.Остер
Басейн підземних вод 
Водозабiрна свердловина
Річковий басейн
Тип водозабірної споруди
0
Рік початку експлуатації
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ
геологічний індекс та назва водоносного
горизонту
A,FQ2 - Водоносний середньочетвертинний алювiальний i водно-льодовиковий 
горизонт
літологія 
Пісок різнозернистий
глибина
покрівлі,
м
глибинв
підошви,
м
рівень
води,
м
напір над
покрівлею,
м
опробування:
дебіт,м3,добу
зниження,
м
мінералізація,
г/дм3
   13.20
   42.40
    0.00
    8.80
   172.80
    3.40
     0.420
   25.90
   53.20
    4.18
   25.20
  1440.00
   26.15
     0.570
MIN
MAX
Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва
тип води:
геологічний індекс та назва водоносного
горизонту
PG2 - Водоносний еоценовий теригенний горизонт
літологія 
Пісок різнозернистий
глибина
покрівлі,
м
глибинв
підошви,
м
рівень
води,
м
напір над
покрівлею,
м
опробування:
дебіт,м3,добу
зниження,
м
мінералізація,
г/дм3
  131.80
  153.40
    8.10
  117.10
   350.00
    8.20
     0.460
  136.50
  167.00
   14.70
  126.50
   902.00
   13.90
     0.640
MIN
MAX
Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва
тип води:
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
Катего-
рія за-
пасів
Запаси балансові
(видобувні) по класах
111      121        122
Запаси
загальні
Запаси позабалансові
(залишкові) по класах
211      221        222
Запаси з не-
визначеним
промисл.
значенням
Видобуток
за
2020р.
Втрати
за
2020р.
Індекс водоносного
горизонту
Одиниця
виміру
A,FQ2
A
     3.600
     3.600
тис. м3/добу
B
    18.000
    18.000
C1
     8.400
     8.400
Всього
    21.600
     8.400
    30.000
PG2
A
     2.100
     2.100
тис. м3/добу
B
    10.500
    10.500
C1
     4.900
     4.900
Всього
    12.600
     4.900
    17.500
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Автор (складач)
Рік затвердження
(зміни)
Номер зберігання
в Геоінформ
1976
Води питні
Новиков В.Н., Кошман В.А., 
Дробноход В.Б.
38637
Звіт