ВОДИ ПІДЗЕМНІ
Родовища підземних питних і технічних вод
430701
Паспорт № 
КИЇВСЬКЕ
Родовище
ВИПОВЗІВСЬКА
Ділянка
не розробляється
Ступінь промислового освоєння:
Господарсько-питне    Господарсько-питне    
Тип вод за використанням: 
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
Днiпровсько-Донецький артезіанський басейн
р.Десна
Басейн підземних вод 
Водозабiрна свердловина
Річковий басейн
Тип водозабірної споруди
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ
геологічний індекс та назва водоносного
горизонту
J3K+K2S - Водоносний келовейський i сеноманський теригенний горизонт
літологія 
Пісок різнозернистий
глибина
покрівлі,
м
глибинв
підошви,
м
рівень
води,
м
напір над
покрівлею,
м
опробування:
дебіт,м3,добу
зниження,
м
мінералізація,
г/дм3
  155.00
  180.00
-   0.65
  174.80
   321.40
   22.05
     0.200
  180.00
  240.00
 
 
 
 
     0.400
MIN
MAX
Гідрокарбонатна кальцієва
тип води:
геологічний індекс та назва водоносного
горизонту
J2B - Водоносний байоський теригенний, теригенно-карбонатний горизонт
літологія 
Пісок середньозернистий
глибина
покрівлі,
м
глибинв
підошви,
м
рівень
води,
м
напір над
покрівлею,
м
опробування:
дебіт,м3,добу
зниження,
м
мінералізація,
г/дм3
  375.00
  388.00
 
 
 
 
     0.400
  400.00
  412.00
 
 
 
 
     0.500
MIN
MAX
Гідрокарбонатно-хлоридна натрієво-кальцієва
тип води:
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
Катего-
рія за-
пасів
Запаси балансові
(видобувні) по класах
111      121        122
Запаси
загальні
Запаси позабалансові
(залишкові) по класах
211      221        222
Запаси з не-
визначеним
промисл.
значенням
Видобуток
за
2016р.
Втрати
за
2016р.
Індекс водоносного
горизонту
Одиниця
виміру
J3K+K2S
C2
**********
    52.000
тис. м3/добу
Всього
**********
    52.000
J2B
C2
**********
    17.300
тис. м3/добу
Всього
**********
    17.300
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Автор (складач)
Рік затвердження
(зміни)
Номер зберігання
в Геоінформ
1972
Води питні
Литвак Д.Р., Козьменко Г.А., 
Соловицкий В.Н. и др.
34462
Звіт