НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
1661
Родовище  РОЩАХІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Кіровоградський блок
Вміщуючі породи:
Суглинок
Покрівля
Граніт
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    320
    480
 
100
140
 
   24.70
   30.50
   27.50
1
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.25
      2.10
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
   1617.00
   1763.00
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.50
      2.66
 
Пористість істинна
%
      0.51
      2.88
 
Щільність
г/куб.см
      2.61
      2.66
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
234
662
473
1369
 
 
 
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1980
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
4023
43240
Протокол
1980
Розвідка детальна
Ханов В.Н.
 
43240
Звіт