НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
1746
Родовище  ЗВОНЕЦЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Придніпровський блок
Вміщуючі породи:
Глина
Покрівля
Жорства
Покрівля
Типові різновиди гірських порід :
Мігматит
Продуктивна
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
 
 
   1500
50
200
135
    8.00
   38.00
   22.70
1
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Мігматит 
7
27
Біотит 
Кальцит Хлорит 
20
35
Кварц 
Сфен 
1
2
Рогова обманка 
Серицит 
35
65
Плагіоклаз 
Циркон Апатит 
0
7
Мікроклін 
Епідот 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Мігматит 
Водонасичення
%
      0.19
      0.36
 
Водопоглинання
%
      0.17
      0.38
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
    978.00
   2042.00
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.56
      2.74
 
Опір удару на копрі ПМ
 
     10.00
     28.00
 
Пористість істинна
%
      0.74
      3.18
 
Стираємість
г/куб.см
      0.18
      0.59
 
Щільність
г/куб.см
      2.63
      2.83
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
530
706
3388
4624
0
 
 
Мiгматит, дiорит
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1955
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
1119
15476
Протокол
1955
Розвідка детальна
Сагайдак І.Г.
 
15476
Звіт